SMART CITY

ADMITERE POLITEHNICĂ 2015: EXAMENE POLITEHNICĂ, CALENDAR ADMITERE, LOCURI POLITEHNICĂ 2015

ADMITERE POLITEHNICĂ 2015: EXAMENE POLITEHNICĂ, CALENDAR ADMITERE, LOCURI POLITEHNICĂ 2015:

CALENDAR ADMITERE 2015 POLITEHNICĂ BUCUREŞTI:

• 11 – 18iulie 2015, zilnic între orele 900 – 1600 – înscriereacandidaţilor la concursul de
admitere, se va efectua la secretariatele facultăţilor;
• 20 şi 21 iulie 2015 – susţinerea concursului de admitere. Ora de începere a fiecărei
probe scrise de concurs este 1000 și are durata de 3 ore.

Notă: Pe 17 iulie 2015, la F.I.L.S., se susţine testul de competenţă lingvisticăpentru candidaţii care
nu posedă un certificat de competenţă lingvistică.

NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE, AICI

ADMITERE POLITEHNICĂ 2015: EXAMENE POLITEHNICĂ, CALENDAR ADMITERE, LOCURI POLITEHNICĂ 2015:

Facultăţi la care admiterea se va face pe baza a doua probe scrise

Facultatea de Inginerie Electrica
Facultatea de Energetica
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
Facultatea de Transporturi
Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Facultatea de Inginerie in Limbi Straine
Facultatea de Stiinte Aplicate
Facultatea de Inginerie Medicala
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

ADMITERE POLITEHNICĂ 2015: EXAMENE POLITEHNICĂ, CALENDAR ADMITERE, LOCURI POLITEHNICĂ 2015:

 Discipline de concurs ADMITERE 2015

CHIMIE

FIZICA

ECONOMIE

MATEMATICA

ADMITERE POLITEHNICĂ 2015: EXAMENE POLITEHNICĂ, CALENDAR ADMITERE, LOCURI POLITEHNICĂ 2015:

Actele necesare pentru inscriere :

3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);

diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);

foaia matricola eliberata de liceu (original);

copie legalizata a certificatului de nastere;
adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button