SMART CITY

ADMITERE FACULTATE. TAXELE DE ÎNSCRIERE şi STUDIU la facultăţile Universităţii din Bucureşti

Potrivit calendarului cadru aprobat de Universitatea Bucureşti, admiterea la studii universitare de licenţă urmează să se desfăşoare după următorul program:

Sesiunea IULIE 2016
Înscrieri 13 – 20 Iulie
Examene 21 – 26 Iulie
Data limită de afișare a rezultatelor 29 Iulie.

Excepţie face Facultatea de Drept unde înscrierea candidaţilor se poate face până pe data de 21 iulie 2016 inclusiv.

Sesiunea SEPTEMBRIE 2016
Înscrieri 3-11 Septembrie
Examene 14-19 Septembrie
Data limită de afișare a rezultatelor 23 Septembrie.

CITEŞTE ŞI ADMITERE FACULTATE 2016. Universitatea din Bucureşti MODIFICĂ procesul de înscriere la admitere

Acte necesare la înscriere:

-fişă-tip de înscriere ;
-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
-certificatul de naştere, în copie legalizată;
-diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
-adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
-trei fotografii tip buletin de identitate;
-B.I sau C.I în copie;
-chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti

TAXA DE ÎNSCRIERE la facultate variază între 85 de lei şi 330 de lei, cea mai scumpă fiind taxa de la Facultatea de Drept. La cele mai multe facultăţi, taxa de înscriere la ADMITERE 2016, studii universitare de licenţă este de 150 de lei.

TAXA DE ADMITERE LA FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

TAXA DE STUDIU LA FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button