Lista COMPLETĂ de specializări la care universităţile bucureștene NU AU VOIE să organizeze admitere

Conform Hotărârii de Guvern nr. 493, publicată în Monitorul Oficial pe 22 iulie, la mai multe programe de la universităţi de stat şi private din Bucureşti nu se va organiza admiterea în anul universitar 2013-2014. Dintre acestea, campioane sunt, de departe, Universitatea Politehnică şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila. B365.ro vă prezintă lista completă:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

 Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii- în limba engleză (IF-Învăţământ cu Frecvenţă), de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 Reţele şi software de telecomunicaţii- în limba engleză (IF), de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului (IF), de la Facultatea de Chimie Aplicata si Ştiinţa Materialelor

 Ştiinţa materialelor -în limba franceză (IF), de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

 Inginerie chimică -în limba franceză (IF), de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

 Inginerie mecanică -în limba germană (IF), de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

 Inginerie medicală – (IF), de la Facultatea de Inginerie Medicală

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA”

 Asistentă de farmacie (IF), de la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Audiologie si proteză auditivă (IF), de la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 Radiologie şi imagistică (IF), de la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Laborator Clinic (IF), de la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 Asistenţă dentară (IF), de la  Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

UNIVERSITATEA HYPERION

 Drept (ID- Învăţământ la Distanţă), de la Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC- institutul va fi monitorizat special până la data de 31 martie 2014, iar admitere nu se va organiza la niciunul dintre cele două programe ale sale, respectiv:

 Teologie romano-catolică didactică (IF),  de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 Teologie romano-catolică didactică ( IFR- Învăţământ cu Frecvenţă Redusă), de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică

UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ

 Finanțe și bănci (IF), de la Facultatea de Management Financiar

Universitatea Financiar-Bancară organizează însă admitere anul acesta- în mod ilegal, după cum B365.ro a povestit aici. Mai mult decât atât, conform legii, instituţia ar fi trebuit să intre în lichidare, nu doar să i se interzică înmatricularea de noi studenţi.

Universităţile care nu vor organiza admiterea anul acesta la programele de mai sus pot cere o nouă evaluare de la ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) şi, dacă vor primi  un calificativ favorabil, şcolarizarea studenţilor poate să reînceapă în anii următori.

Pe lângă acestea însă, un număr şi mai mare de programe ale universităţilor din Bucureşti au intrat în lichidare, astfel încât, la ele, nu se vor mai înmatricula studenţi în niciun an universitar. Lista programelor intrate în lichidare, de la universităţile bucureştene, conform Hotărârii de Guvern:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

◊ Administraţie publică (IF), de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri

◊ Administraţie publică (ID), de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri

◊ Chimie (în limba engleză) (IF), de la Facultatea de Chimie

◊ Fizică (în limba franceză) (IF ), de la Facultatea de Fizică

◊ Geografia turismului (IFR), de la Facultatea de Geografie

◊ Geografie (IFR), de la Facultatea de Geografie

◊ Ştiinţa mediului (IFR), de la Facultatea de Geografie

◊ Geografia mediului (IFR), de la Facultatea de Geografie

◊ Geografia mediului (ID), de la Facultatea de Geografie

◊ Tehnologia informaţiei (ID), de la Facultatea de Matematică

◊ Matematică – în limba franceză (IF), de la Facultatea de Matematică

◊ Matematică informatică (ID), de la Facultatea de Matematică

◊ Matematici aplicate- în limba engleză (IF), de la Facultatea de Matematică

◊ Psihologie (ID), de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

◊ Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF), de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

◊ Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia) IF, de la Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA POLITEHNICA

◊ Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite (IF), de la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

◊ Instalaţii pentru construcţii (IF), de la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

◊ Chimie militară, (IF), de la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

◊ Căi ferate, drumuri şi poduri, (IF), de la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

◊ Maşini şi utilaje de geniu, (IF), de la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢET ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA”

◊ Economia mediului (IF), de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative 

◊ Economie şi afaceri internaţionale (IF), de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative