SMART CITY

ADMITERE FACULTATE 2016 BUCUREŞTI: Calendarele de înscriere de la principalele universităţi de stat

ADMITERE FACULTATE 2016 BUCUREŞTI. Înscrierea la facultate a început deja la majoritatea universităţilor, potrivit calendarelor publicate pe site-urile acestor. Există, de asemenea, şi câteva noutăţi faţă de anul trecut.

Astfel, la Universitatea din Bucureşti candidaţii la concursul de admitere nu mai trebuie să depună copii legalizate ale diplomelor şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere. De asemenea, candidaţii care doresc să urmeze cursurile facultăţilor din cadrul Universităţii din Bucureşti se pot înscrie şi prin sistemul de admitere online. Înscrierile pentru admiterea la facultăţile Universităţii din Bucureşti au început pe 13 iulie şi se vor încheia pe 20 iulie (cu excepţia Facultăţii de Drept, la care înscrierile se termină pe 21 iulie).

Pentru admiterea din anul 2016 la studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr total de 10.400 de locuri la toate cele 19 facultăţi ale sale, dintre care 4.400 de locuri la buget şi 6.000 de locuri la taxă.

ADMITERE FACULTATE 2016 BUCUREŞTI. De asemenea, la Academia de Studii Economice (ASE) înscrierile au început luni, 18 iulie (8:00 – 16:00) şi se încheie pe 22 iulie, când va fi un program mai scurt la înscrieri (8:00 – 12:00). Admiterea se face pe baza unui eseu motivaţional şi a mediei de la Bacalaureat. Candidaţii care vor să studieze la programe cu predare într-o limbă străină trebuie să scrie un eseu în limba de predare a specializării unde vor să se înscrie. De asemenea, candidaţii care au optat pentru studii într-o limbă străină susţin şi o probă de competenţe lingvistice, care are loc pe 25 iulie.

Eseul este evaluat cu admis sau respins, iar rezultatele evaluării sunt postate pe 22 iulie, la avizierul universităţii. Candidaţii care au obţinut calificativul admis la eseu şi la proba de competenţe lingvistice sunt ierarhizaţi conform mediei de Bacalaureat. Afişarea listelor cu toţi candidaţii repartizaţi la buget, taxă şi a celor aflaţi în aşteptare se va face pe 26 iulie. ASE pune la dispoziţie 5.881 de locuri la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă, dintre care 2.669 sunt la buget şi 2.895 la taxă.

ADMITERE FACULTATE 2016 BUCUREŞTI. Înscrierile la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” se fac la secretariatele facultăţilor, în perioada 14 – 20 iulie, între orele 8:00 – 16:00, iar concursul de admitere va avea loc pe 25 iulie, pentru toate facultăţilor UMF „Carol Davila”. Anul acesta, universitatea a scos la concurs 2.290 de locuri, cele mai multe la Facultatea de Medicină (1.516 locuri).

La Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB), înscrierile au loc în perioada 18 – 23 iulie, între orele 9:00 – 16:00, iar concursul de admitere are loc în zilele de 25 şi 26 iulie. Majoritatea facultăţilor Politehnicii au probă scrisă de admitere. Pentru studiile universitare de licenţă, UPB a scos la concurs 5.000 de locuri la buget şi 1.200 de locuri la taxă.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button