SMART CITY

ADMITERE FACULTATE 2014: Când au loc EXAMENELE la facultățile din București

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Pentru ADMITEREA la studii universitare de licenţă, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI pune la dispoziția candidaţilor 4.400 de locuri la buget şi 4.000 de locuri cu taxă.

ADMITERE FACULTATE 2014. UNIVERSITATEA BUCUREȘTI. Calendarul admiterii 2014 pentru studii universitare de licență la Universitatea Bucureşti este următorul:

SESIUNEA IULIE 2014:

– 10 – 18 iulie: Înscrierea candidaţilor

– 21 – 25 iulie: Susținerea probelor de concurs

Data limită de afișare a rezultatelor este 28 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014:

– 5-12 septembrie: Înscrierea candidaților

– 15-19 septembrie: Susținerea probelor de concurs

Data limită de afișare a rezultatelor este 23 septembrie.

ADMITERE FACULTATE 2014. TAXA DE ÎNSCRIERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2014

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI: 150 lei
FACULTATEA DE BIOLOGIE: 150 lei
FACULTATEA DE CHIMIE: 100 lei
FACULTATEA DE DREPT: 330 lei
FACULTATEA DE FILOSOFIE: 120 lei
FACULTATEA DE FIZICĂ: 80 lei
FACULTATEA DE GEOGRAFIE: Domeniul Geografie 200 lei
FACULTATEA DE GEOGRAFIE: Domeniul Știința Mediului 150 lei
FACULTATEA DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ: 100 lei
FACULTATEA DE ISTORIE: 150 lei
FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII: 150 lei
FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE: 200 – 250 lei
FACULTATEA DE LITERE: 150 lei
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ: 100 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI – Domeniul Psihologie 250 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI – Domeniul Științe ale Educației 150 lei
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 90 lei
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 150 lei
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ 100 lei
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 250 lei
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 85 lei

Totul despre admiterea la FACULTĂȚILE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014 LA SNSPA: Tot ce trebuie să știi despre ADMITEREA LA SNSPA, în 2014

ADMITERE FACULTATE 2014 SNSPA: Înscrierile la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) au început luni, 14 iulie, și se termină pe 19 iulie. La toate programele de studii din cadrul SNSPA accesul este posibil doar prin examen de admitere.

ADMITERE FACULTATE 2014 SNSPA. Pentru anul universitar 2014-2015, la admiterea la studii universitare de licenţă, SNSPA scoate la concurs 800 de locuri alocate de la buget şi 280 de locuri la taxă, repartizate astfel:

Facultatea de Administraţie Publică: 175 de locuri la buget şi 25 cu taxă

Facultatea de Comunicare Şi Relaţii Publice: 250 de locuri la buget şi 180 cu taxă

Facultatea de Management: 75 de locuri la buget şi 25 cu taxă

Facultatea de Ştiinţe Politice: 300 de locuri la buget şi 50 cu taxă.

ADMITERE FACULTATE 2014 SNSPA. Facultatea de Administraţie Publică

Înscrierea candidaţilor: 14-19 iulie 2014

Proba de concurs: 22 iulie 2014

Examenul de admitere constă în susţinerea unei probe scrise (examen tip grilă, 30 de întrebări, o varianta de răspuns corectă) la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istoria romanilor, Limba romana sau Limba engleza. Media examenului de admitere se calculează astfel: 80% din nota obţinută la proba scrisa + 20% din media obtinută la examenul de bacalaureat.

ADMITERE FACULTATE 2014 SNSPA. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Înscrierea candidaţilor: 14-18 iulie 2014

Proba de concurs: 20 iulie 2014

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare şi relaţii publice şi Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Istorie, Psihologie, Economie, Filosofie. În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

ADMITERE FACULTATE 2014 SNSPA. Facultatea de Management

Înscrierea candidaţilor: 11-17 iulie 2014

Proba de concurs: 19 iulie 2014

Concursul de admitere la Facultatea de Management constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză sau Matematică. Media examenului de admitere se calculează astfel: 65% nota obţinută la examenul grilă, 35% media de la bacalaureat.

Facultatea de Management propune candidaţilor câte o sută de posibile subiecte pentru proba scrisă la fiecare dintre disciplinele de concurs. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului, vor fi trase la sorţi câte 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României și Limba Engleză şi 10 pentru Matematică. Propunerile de subiecte pot fi descăcate de

ADMITERE FACULTATE 2014 SNSPA. Facultatea de Ştiinţe Politice

A doua sesiune de pretestare

Înscrieri: 15 mai-8 iulie 2014 (pentru pretestarea din 10 iulie)

Pretestare: 10 iulie 2014

Facultatea de Ştiinţe Politice a început selecţia candidaţilor încă din primăvară. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2014, candidaţii au avut ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie sau Matematică. Cei care vor să obţină o notă mai mare, precum şi cei care acum s-au decis să susţină examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie.

Mai multe detalii despre admitere, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014 la UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

ADMITERE FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI. Înscrierile la AGRONOMIE încep pe 14 iulie și se termină pe 25 iulie. Înscrierea candidaților se va desfășura la secretariatele facultăților.

CALENDARUL ADMITERII LA FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI.

Pe 22 iulie va fi susținută proba de competeță lingvistică pentru specializarea Medicină Veterinară în limba engleză.

Pe 25 iulie va fi susținută proba „motivația alegerii profesiei și a facultății de Medicină Veterinară din București, pentru specializarea Medicină Veterinară în limba engleză. Tot pe 25 iulie va fi susținutăproba de testare a abilităților de reprezentare grafică și a capacității de percepție și vedere în spațiu pentru specializarea Peisagistică din cadrul Facultății de Horticultură).

Pe 26 iulie se va desfășura proba scrisă (eliminatorie) pentru specializarea Medicină Veterinară în limba română.

Pe 28 iulie se va afișa rezultatul inițial.

Pe 28-31 iulie se vor încasa taxele (taxa de înmatriculare pentru candidații înscriși pe locurile cu finanțare de la buget și taxa de înmatriculare – tranșa I a taxei de studii pentru candidații înscriși pe locurile cu taxă).

Pe 4 – 5 august se va afișa rezultatul final (studenții înmatriculați la buget și la taxă).

ADMITERE FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

Mai multe detalii, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014. ASE luată cu asalt de absolvenții de liceu, din prima zi de înscriere

ADMITERE FACULTATE 2014, ASE. Sute de tineri au venit încă din prima zi, de la primele ore ale dimineții, pentru a se asigura că reușesc să se înscrie la Academia de Studii Economice. Așadar, încă de la 4:30 absolvenții, însoțiți de părinți, au venit în fața clădirii ASE, iar la ora 10:00, erau deja aproximativ 1500 de persoane care așteptau la coadă.

ADMITERE FACULTATE 2014, ASE. La ASE înscrierile au fost programate pentru intervalul 15 – 18 iulie, între orele 09.00 și 17.00. ASE pune la dispoziție, pentru la nivel de licență, 5.608 de locuri, dintre care 2.683 fără taxă şi 2.691 cu taxă.

ADMITERE FACULTATE 2014, ASE. Admiterea la ASE în 2014 la facultate (ciclul licenţă) se face prin concurs, pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional notat cu admis/respins. Pentru facultăţile cu predare în limbi străine se susţine iniţial o probă de competenţă lingvistică eliminatorie pentru programele respective de studiu, notată cu calificativul admis / respins. Pentru calificativul admis este necesară acumularea a minim 50 de puncte din 100 posibile. Candidaţii admişi la proba de competenţă lingvistică sunt ierarhizaţi conform mediei de la bacalaureat.

Rezultatele obţinute la eseul motivaţional vor fi afișate pe 19 iulie, iar cele finale, cu candidaţii admişi şi respinşi, în 29 iulie.

Mai multe detalii, AICI
ADMITERE FACULTATE 2014: Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2014–2015, va avea loc pe 23 iulie.

ADMITERE FACULTATE 2014: Admitere 2014 la UMF „Carol Davila” Bucureşti

În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, concursul de admitere se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.
– Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)
– Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)
– Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani
– Moașe și Asistență Medicală – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)
– Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
– Laborator clinic
– Radiologie și Imagistică
– Tehnică Dentară
– Asistență Dentară
– Asistență de Farmacie

ADMITERE FACULTATE 2014: Admitere 2014 la UMF „Carol Davila” Bucureşti

CONCURSUL DE ADMITERE 2014 LA UMF Carol Davila în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2014–2015 pe domenii de studii va avea loc în ziua de 23.07.2014 pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie.

Mai multe detalii, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014: Înscrierile la facultăţile din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti (studii licenţă), au loc, în 2014, în perioada 12-19 iulie, urmând ca probele de concurs să aibă loc pe 21 şi 22 iulie.

ADMITERE FACULTATE 2014: ADMITERE 2014 POLITEHNICA BUCURESTI

Perioada de înscriere pentru admiterea 2014 la facultăţile din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti este 12 – 19 iulie 2014. Înscrierile se fac la sediile facultatilor intre orele 09:00-16:00, informează site-ul oficial al Universităţii, upb.ro.

Test de competenta lingvistica se va da pe 18 iulie 2014, la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine (pentru candidatii care nu poseda un certificat de competenta lingvistica).

ADMITERE FACULTATE 2014: ADMITERE 2014 POLITEHNICA BUCURESTI

PROBELE DE CONCURS vor avea loc pe 21 si 22 iulie 2014, iar facultăţile la care admiterea se va face pe baza a doua probe scrise sunt:

Energetică
Automatică şi Calculatoare
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Transporturi
Inginerie Aerospaţială
Inginerie în Limbi Străine
Ştiinţe Aplicate
Detalii despre ADMITEREA 2014 POLITEHNICA BUCURESTI, AICI

ADMITERE FACULTATE 2014: Admitere 2014 la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti-UTCB

ADMITERE FACULTATE 2014: Înscrierile la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), pentru studii licenţă, au loc, anul acesta, în perioada 14 iulie–22 iulie 2014. Examenele de admitere în cadrul facultăţilor se susţin pe 23 iulie, iar afişarea rezultatelor va avea loc pe 24 iulie 2014.

ADMITERE FACULTATE 2014: ADMITERE 2014 la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)

Admiterea în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, în anul universitar 2014 / 2015 la ciclul I – licenţă se face pe baza unei probe scrise sau a unui chestionar/interviu, precum şi a rezultatelor examenului de bacalaureat, astfel:

I. La specializarea „Construcţii Civile Industriale şi Agricole”( CCIA), de la FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE se va susţine o PROBA SCRISA TIP GRILA cu subiecte de Matematică-fizică din programa de la bacalaureat, iar media de admitere va fi formată din: 80% din Nota de la proba scrisă (care trebuie să fie mai mare sau egală cu 5) + 20% din Media generală a examenului de bacalaureat.

II. Pentru toate specializările de ingineri mai puţin specializarea „Construcţii Civile Industriale şi Agricole” (CCIA), se va răspunde la un CHESTIONAR/INTERVIU din programa generala a EXAMENULUI DE BACALAUREAT, iar media de admitere este formată din: 20% din nota de la Chestionar + 60% din nota de la Matematica, Fizica, Informatică sau Economie de la bacalaureat (conform opţiunii candidatului) + 20% Media generală a examenului de bacalaureat.

III. La admiterea la specializarea Traducere şi Interpretare din domeniul Limbi moderne aplicate se va răspunde la un CHESTIONAR din programa generala a EXAMENULUI DE BACALAUREAT A DISCIPLINEI LIMBA ENGLEZA, media de admitere fiind formată din: 20% nota de la Chestionar + 60% Media generală a examenului de bacalaureat + 20% din nota de la proba de Limba română de la bacalaureat.

ADMITERE FACULTATE 2014: ADMITERE 2014 la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)

Detalii, AICI


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button