SMART CITY

ADMITERE FACULTATE 2013: Lista celor mai slabe facultăți, oficial, de la Ministerul Educației

Au fost analizate 60 de domenii de studii, iar facultăţile au primit un calificativ de la A la E. Programele de studii care au obţinut A sunt cele mai performante, iar cele notate cu E sunt cele mai slabe, conform realitatea.net.

Nu mai puţin de 11 facultăţi de Drept din ţară (dintre care 5 din Bucureşti) au primit calificativul E, la fel ca şi 9 facultăţi de Comunicare, 6 de Economie şi 7 de Management.

ADMITERE FACULTATE 2013. Programele de studii care au fost notate cu calificativul E, cel mai slab, din București:

ADMITERE FACULTATE 2013. Matematică

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Informatică
Universitatea Hyperion din Bucureşti
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013.Geografie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Fizică
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie geologică, inginerie geodezică
Academia Tehnică Militară din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Ingineria mediului

Universitatea Ecologică din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Inginerie şi management
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Medicină veterinară
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Drept
Universitatea „Bioterra” din Bucureşti
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Ştiinţe administrative

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea Ecologică din Bucureşti

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Ştiinte ale comunicării

Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

Universitatea Română de Ştiinte şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Sociologie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Administrarea afacerilor

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti
 

ADMITERE FACULTATE 2013: Finanțe

Universitatea Financiar-Bancară Bucureşti

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Cibernetică, statistică şi informatică economică
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Contabilitate

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Management

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Marketing

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Psihologie

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Ştiinţe ale educaţiei

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Filologie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Filozofie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Istorie
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Arhitectură şi Urbanism
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Artele spectacolului
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
Universitatea Română de Ştiinte şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013: Muzică
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti

Potrivit unui Ordin al Ministerului Educaţiei din 2011, referitor la procedura de evaluare a universităţilor şi programelor de studii, criteriile folosite în ierarhizarea oficială au fost:

1. Predare şi învăţare
– Asigurarea resurselor umane: personal de predare şi cercetare cu normă de bază şi personal asociat;
– Curriculum şi calificări: Specialităţi acreditate, studenţi înmatriculaţi în primul an, traseul intern al absolvenţilor, număr de absolvenţi;

2. Cercetare
– Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică: articole indexate ISI, cărţi la edituri internaţionale, capitole de cărţi, titluri de doctor, expoziţii;
– Asigurarea resurselor necesare cercetării: nr. proiecte, granturi, valoarea granturilor, comitete editoriale jurnale ISI, prelegeri în străinătate, invitaţii la conferinţe, contracte de cercetare-dezvoltare, salarizarea personalului de cercetare;

3. Relaţiile cu mediul extern
– Relaţia cu mediul socio-economic: orientare către mediul socio-economic, acorduri şi parteneriate cu agenţii economici, sponsorizări şi donaţii primite;
– Internaţionalizarea: programe organizate cu universităţi străine, mobilităţi studenţeşti (outgoing, incoming), programe în limbi străine, mobilitatea cadrelor didactice;
– Implicarea socială şi culturală a facultăţii: activităţi civice, programe de formare profesională, studenţi din medii dezavantajate

4. Capacitate instituţională
– Capacitatea instituţiei de a susţine învăţarea şi predarea: acces la baze de date online, noutatea titulurilor din biblioteca instituţiei, dotarea sălilor, salarizarea;
– Capacitatea instituţiei de a susţine cercetarea: profesori conducători de doctorat, personal de cercetare, post-doctoranzi, cheltuieli pt. activitatea de cercetare;
– Capacitatea instituţiei de a susţine serviciile destinate societăţii: personal pentru orientarea în carieră, centre de formare continuă şi educaţia adulţilor;
– Managementul universitar: investiţii materiale, personal administrativ, balanţa financiară.

Ierarhia a fost făcută în 2011.

B365.ro îți prezintă și o listă a FACULTĂȚILOR CARE PRODUC CEI MAI MULȚI ȘOMERI


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button