ȘTIRI

ADMITERE FACULTATE 2013: La ce facultăți din UB și Politehnică intri doar cu BAC-ul

La următoarele facultăţi din cadrul Universității București absolvenţii de liceu vor fi admişi doar pe baza mediei generale obţinute la examenul de Bacalaureat, informează Economica.net.

Facultatea de Administraţie şi Afaceri;
Facultatea de Biologie;
Facultatea de Filosofie;
Specializările Inginerie geologică şi Geofizică din cadrul Facultăţii de Geologie şi Geofizică; 
Specializările Pedagogie şi Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie;
Facultatea de Istorie.

În cadrul Facultăţii de Limbi Străine, se intră pe baza diplomei la următoarele specializări: Studii Iudaice; Limbi moderne aplicate; Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche; Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză,Suedeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Latină, Hindi, Rusă); Limba şi literatura neogreacă – Limba şi literatura modernă (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Suedeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Latină, Hindi, Rusă)/Limba şi literatura română.

La următoarele specializări din cadrul Facultăţii de Litere, admiterea se face pe baza mediei ponderate a notei obţinute la proba de limba română de la BAC (pondere 2/3 din punctajul de admitere) şi media celorlalte probe scrise de la Bacalaureat (pondere 1/3 din punctajul de admitere): Limba şi literatura română Limbă şi literatură străină, Literatură universală și comparată – limbă și literatură străină, Studii europene, Ştiinţe ale informării şi documentării şi Asistenţă 

Nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul examenului de BAC şi nota obţinută la proba scrisă la una din disciplinele Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și Argumentare, contează în proporţii egale la admiterea la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială din cadrul UB. 

Admiterea la facultăţile de Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba română, Științe Politice în limba engleză, Studii de securitate se face funcţie de notele obţinute la BAC, astfel: 

Absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au promovat examenul de Bacalaureat în anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 vor fi admişi în baza mediei între notele obținute în cadrul examenului de Bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie.
Absolvenții liceelor cu profil real care au promovat examenul de Bacalaureat în anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 vor fi admişi în baza mediei între notele obținute la probele obligatorii de limba română și de matematică la BAC. 
Absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au promovat examenul de Bacalaureat în perioada 1995-2011 vor fi admişi în baza notelor obținute la probele obligatorii de limba română și de istorie sau de geografie la BAC. 
Absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de Bacalaureat în perioada 1995-2011 vor fi admişi în baza mediei notelor obținute la probele obligatorii de limba română și de matematică la BAC.

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI

La facultăţile de Inginerie Electrică, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Inginerie Medicală, Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, admiterea constă într-un interviu motivaţional şi rezultatele de la BAC. Media de admitere la aceste facultăţi e media aritmetică între nota de la interviul motivaţional şi media generală de la BAC. 

La următoarele specializări din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti: Instalaţii pentru construcţii, Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei, Utilaje tehnologice pentru construcţii, Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii, Măsurători terestre şi cadastru, Inginerie Economică în Construcţii, admiterea se face pe baza notelor de la BAC, astfel: media de la BAC are o pondere de 20% în punctajul final de admitere, în timp ce nota obţinută la BAC una din disciplinele: economie, matematică, fizică – contribuie în proporţie de 80% la punctajul final cu care candidatul va fi admis la facultate.

Admiterea la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti se face pe baza mediei ponderate a notei obţinute la o disciplină de Bacalaureat, la alegere între limba română, matematică, chimie, biologie, geografie  (contează în proporţie de 30% în media de admitere) şi media generală de la BAC, cu o pondere de 70% în media de admitere.
O singură specializare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti face excepţie de la regula menţionată mai sus. E vorba de specializarea Peisagistică.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button