SMART CITY

ADMITERE FACULTATE 2013: Facultățile din București NEACREDITATE și de NEÎNCREDERE, în 2013

Evaluările Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) au ca scop protejarea viitorilor studenţi de programe fantomă, prin livrarea de informaţii coerente, credibile, pe care le pot accesa oricând, cu privire la calitatea educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ superior din România (de stat şi private), scrie economica.net.

Relevanţa calificativului de specializare de licenţă (program de studii) neacreditată pentru viitorii studenţi se referă la faptul că la finalizarea studiilor aceştia nu vor putea susţine licenţa la universitatea la care sunt înrolaţi, ci doar la o universitate care are specializarea urmată de ei acreditată.

Universităţile au dreptul să organizeze admitere pentru specializări neacreditate. O specializare neacreditată este, în fapt, o specializare care este autorizată să funcţioneze provizoriu. Autorizarea funcţionării provizorii (AP) este prima etapă parcursă de universităţi în procesul de acreditare a facultăţilor. Relevant pentru candidaţi este faptul că statutul de specializare autorizată să funcţioneze provizoriu îi oferă instituţiei dreptul să organizeze admitere la respectivul program de studii şi să desfăşoare procesul de învăţământ. Doar creditarea programului de către ARACIS îi permite instituţiei să organizeze şi examen de licenţă şi, pe cale de consecinţă, să emită diplome de licenţă, studenţilor care au finalizat studiile la specializare AP.

.Acreditarea reprezintă recunoaşterea calităţii academice a unei specializări (de licenţă în cazul nostru) care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu şi care îndeplineşte cerinţele minime ale standardelor şi indicatorilor de performanţă privind calitatea educaţiei.

Specializări de licenţă de neîncredere şi neacreditate de către ARACIS în 2013, care organizează admitere, din București

Programul de studii de licenţă pentru învăţământul cu frecvenţă „Tehnologia Informaţiei” de la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti este de neîncredere şi neacreditat, a decis ARACIS, pe 27 iunie 2013Universitatea organizează admitere la această specializare.

Specializarea (la învăţământul cu frecvenţă) „Afaceri internaţionale” a Facultăţii de Management Financiar Contabil de la Craiova, care activează sub cupola Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti este de neîncredere şi neacreditată, a decis ARACIS pe 27 iunie. Dovada că universitatea organizează admitere la această specializare în 2013, aici.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button