SMART CITY

ADMITERE FACULTATE 2013. Ce trebuie să știi despre ÎNSCRIEREA la Academia de Poliție

Înscrierea candidaţilor, atât la Facultatea de Poliţie, cât şi la Facultatea de Pompieri se face pe data de 20 iulie, între orele 8.00-16.00, conform rtv.net.

La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează:

La Facultatea de Poliţie:

În domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
În domeniul de licenţă „Drept”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Drept”, cu durata de 4 ani, învăţământ cu frecvenţă
La Facultatea de Pompieri: În domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea/ programul de studii universitare de licenţă „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani, învăţământ cu frecvenţă

La Facultatea de Arhivistică: În domeniul de licenţă „Istorie”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani, învăţământ cu frecvenţă.

CALENDARUL ADMITERII 2013 la Facultatea de Poliţie:

Înscrierea candidaţilor: 20.07.2013, orele 8.00-16.00
Etapa I – eliminatorie: 22.07. 2013 – 28.07.2013
Pauză tehnică: 29.07.2013
Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli: 29.07.2013
Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 30.07.2013, ora 9.00 şi 31.07.2013, ora 9.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise: 1.08.2013
Depunerea eventualelor contestaţii pentru probele scrise: 1.08.2013
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea deciziei privind acestea: 1-3.08.2013, ora 14.00
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 3.08.2013, ora 10.00
CALENDARUL ADMITERII 2013 la Facultatea de Pompieri:

Înscrierea candidaţilor: 20.07.2013, orele 8.00-16.00
Etapa I – eliminatorie: 22.07 – 23.07.2013
Pauză tehnică: 24.07.2013
Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi
săli: 24.07.2013
Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 25.07.2013, ora 9.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise: 26.07.2013, ora 9.00
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 26.07.2013
Depunerea eventualelor contestaţii pentru probele scrise: 26.07.2013, ora 9.00 – 27.07.2013, ora 9.00
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 28.07.2013, ora 09.00
CALENDARUL ADMITERII 2013 la Facultatea de Arhivistică:

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală: 15 – 28.07.2013, orele 8.00-16.00
Testarea psihologică: 29.07.2013
Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică: 30.07.2013
Susţinerea probelor scrise: 31.07.2013, ora 9.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise: 1.08.2013
Depunerea eventualelor contestaţii pentru probele scrise: 1.08.2013, orele 8.00-16.00
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 1-3.08.2013, ora 14.00

Acte necesare înscrierii candidaţilor la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Poliţie sau Facultatea de Pompieri, învăţământ cu frecvenţă, la prezentarea la sediul Academiei de Poliţie, candidaţii vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:

cartea de identitate în original sau paşaportul în original
diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată. În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2013 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma
foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copie legalizată
contravaloarea taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi
acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz.
Declaraţia autentificată din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie din fondurile publice pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă. Declarația nu este necesară absolvenților studiilor liceale, care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2013.
Dosarul de concurs pentru înscriere la Facultatea de Arhivistică cuprinde următoarele acte:

cartea de identitate în original sau paşaportul în original
diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată. În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2013 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta copia legalizată a diplomei de bacalaureat/adeverinţei eliberată de liceu, precum şi o adeverinţă din care să reiasă că actele în original au fost depuse la altă facultate
foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copie legalizată
copie legalizată a certificatului de naştere
copie legalizată a certificatului de căsătorie – după caz
cazierul judiciar al candidatului
fişă medicală tip M.A.I., pentru angajaţii civili
4 fotografii color 3/4 cm., pe suport de hârtie
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de înmatriculare (buget/taxă), pentru studenţii care urmează a doua specializare
un dosar plic
dovada plăţii taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi
acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz.
Candidaţii de la învăţământul cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, recrutaţi de unităţile teritoriale pentru Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri, se prezintă pentru înscriere la sediul Academiei în ziua de 20 iulie, între orele 08.00 – 16.00.

Taxe de înscriere la concursul de admitere

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 320 lei, compusă din taxa de examen, în valoare de 300 lei şi taxa de contravizită medicală, în valoare de 20 lei.

În funcţie de investigaţiile medicale necesare, la taxa de contravizită medicală se adaugă costuri suplimentare, reprezentând contravaloarea examenelor medicale de specialitate, astfel:

Contravizită examen dermatologic, 24 de lei
Contravizită examen ginecologic, 24 de lei
Contravizită examen oftalmologic, 20 de lei
Contravizită examen cardiologic + EKG, 28 de lei
Contravizită examen chirurgical, 19 de lei

Concursul de admitere la facultăţile Academiei se desfăşoară în două etape

Etapa I, probele eliminatorii (Probele eliminatorii la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri sunt: contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice. Probele eliminatorii la Facultatea de Arhivistică sunt: examenul medical şi evaluarea psihologică.)
Etapa a II-a, proba de evaluare a cunoştinţelor
Candidaţii pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă, efectuează contravizita medicală şi susţin proba de verificare a cunoştinţelor, la Academia de Poliţie, în aceleaşi condiţii, la aceleaşi date şi potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „ordine şi siguranţă publică”, fără verificarea aptitudinilor fizice.

Etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor, se desfăşoară după cum urmează:

La Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Arhivistică – la sediul Academiei de Poliţie, situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A;
La Facultatea de Pompieri – la sediul facultăţii, situat în Bucureşti, sectorul 2, str. Morarilor nr. 3.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină. Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate). Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Arhivistică constă în aplicarea unui Test grilă la disciplina Istorie. Timpul alocat desfăşurării probei este de 90 de minute.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button