ESENTIAL

O universitate din Bucureşti organizează ILEGAL admiterea

Universitatea Financiar Bancară din Bucureşti (UFB) apare în Hotărârea de Guvern nr. 493, publicată în Monitorul Oficial pe 22 iulie cu mențiunea că va fi monitorizată până în luna mai 2014. Totodată, Hotărârea de Guvern precizează că Universitatea nu are voie să organizeze admitere anul acesta la programul Finanțe și bănci – singurul program al instituției. Dar restricţia e doar pe hârtie.

sursa: monitorul oficial.ro

Pe site-ul oficial al Universităţii, absolvenţii de liceu sunt anunţaţi că sunt aşteptaţi la înscrieri începând cu data de 1 iunie 2013. Mai mult decât atât, vor avea parte şi de o reducere, dacă se înscriu în perioada iunie-iulie 2013. 

La două zile de la publicarea hotărârii de guvern, reporterii B365.ro au sunat la Universitate, la numărul de telefon oficial al acesteia, ca să întrebe de reducerea de care pot beneficia, dacă se înscriu în acest an la aceasta. Reprezentanta Universităţii nu ne-a informat că admiterea nu se organizează anul acesta, ba din contră, ne-a chemat la Universitate. „Ca să vă dăm reducerea. E valabilă până când se termină înscrierile. Dar nu mai avem multe vouchere, să veniţi, să vă grăbiţi să-l luaţi”, ne-a îndemnat femeia. 

sursa: site-ul oficial al Universităţii Financiar Bancară (UFB)

sursa: facebook.com/univfinbancara

Marţi, la opt zile de la publicarea hotărârii de guvern, am fost la sediul Universităţii, ca să întrebăm din nou de admitere: secretara ne-a spus că se fac înscrieri, dar de la 1 septembrie: „Nu facem înscrieri deocamdată, până la 1 septembrie. Dacă vreţi, vă notez în caiet şi vă sun. Taxa de înscriere de 150 de lei, iar taxa de şcolarizare 3300. Dar o să vă dau un voucher din acela de reducere, de 500 de lei, pentru taxa de şcolarizare.” Când am sunat a doua zi şi am întrebat de ce abia din luna septembrie ne putem înscrie, ni s-a răspuns simplu: „Pentru că în august e concediu.” Informaţiile despre admitere au dispărut şi de pe site-ul Universităţii între timp.

Singurul program de studii al Universităţii Financiar Bancare a fost evaluat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în 2012, iar decizia dată de instituţie, în sedința Consiliului din data de 31 mai 2012, a fost de acordare a calificativului „neîncredere”- cu observația că Universitatea Financiar-Bancară din București poate depune o contestație în termen de două săptămâni, altfel  se vor aplica prevederile art. I, punctul 17 din OUG nr. 75/2011. 

Universitatea Financiar-Bancară din București a depus o contestaţie, aceasta fiind respinsă în şedinţa ARACIS din data de 26 iulie 2012, în cadrul căreia s-a avizat calificativul „neîncredere” cu aplicarea prevederilor art. I, punctul 17 din OUG nr. 75/2011. 

Ce spune OUG nr. 75/2011:

„Art. 34. – (1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS (…) constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 5 zile lucrătoare, care avertizează furnizorul de educaţie (…) În cazul în care nu este solicitată o nouă comisie de evaluare de către furnizorul de educaţie, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de către ARACIS, raportul elaborat în condiţiile alin. (1) este definitiv.
După parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul constatării neîndeplinirii standardelor de calitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului dispune:
a) încetarea înscrierii de studenţi în cadrul programului respectiv de studii şi încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii al anului universitar următor datei la care s-a emis raportul definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2). Furnizorul de educaţie are obligaţia continuării şcolarizării studenţilor înscrişi în anii universitari anteriori emiterii raportului definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2);
b) iniţierea unei hotărâri a Guvernului în vederea închiderii programului de studii respectiv.

Conform informațiilor publicate pe site-ul ARACIS, UFB nu a solicitat o nouă evaluare în termenul legal (care, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobată prin HG 1418/2006, este de 6 luni). Astfel, din iulie 2012 și până în prezent, programul nu a mai fost evaluat.

În conformitate cu legislația în vigoare din 2012, programul Finanțe și bănci de la UFB trebuia să intre în lichidare începând cu acest an universitar- şi, pentru că este singurul program al Universităţii, întreaga instituţie ar fi trebuit să fie închisă. Însă, conform hotărârii de Guvern citată mai sus, programul nu s-a închis, ci doar a primit interdiciția de școlariza în anul universitar 2013-2014, interdicție pe care oricum nu o respectă.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au declarat, pentru B365.ro, că, în cazul în care o Universitate organizează admitere la un program de studii la care nu are voie, decizia în acest sens va fi luată de Poliţie sau Procuratură, în urma unei sesizări.

Totodată, întrebaţi de ce programul nu a intrat în lichidare, ci doar a primit interdicţie la admitere în acest an, aceştia au spus că, dacă la un program se interzice admiterea, acesta intră automat în lichidare. Conform OUG 75/2005 însă, aprobata prin legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare (inclusiv OUG 75/2011), un program nu intră automat în lichidare dacă i se interzice Universităţii să organizeze admiterea la el într-un an universitar. Dacă ar intra în lichidare, Universitatea nu ar mai putea sa ceară o nouă evaluare de la ARACIS pentru programul respectiv şi şcolarizarea ar fi interzisă la acesta şi pe anii următori. Totodată, în cazul de faţă, cum programul de studii cu pricina de  la UFB este singurul al Universităţii, întreaga universitate ar trebui să fie închisă. Menţionăm şi că Hotărârea de Guvern nr. 493, publicată în Monitorul Oficial pe 22 iulie are o anexă cu programele intrate în lichidare- anexă pe care Universitatea Financiar Bancară nu se regăseşte. Când am sunat din nou la Minister şi am explicat contradicţia, am fost îndemnaţi să trimitem o solicitare.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button