ȘTIRI

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

Concursul de admitere în anul I al ciclurilor de licenţă şi licenţă şi master integrat din cadrul Facultăţilor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti se organizează în sesiunea iulie – septembrie 2015 pentru anul universitar 2015 – 2016.

DESFĂŞURĂTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDII

SESIUNEA IULIE 2015

FACULTATEA DE URBANISM – BUCUREȘTI
Programe de studii (specializări):
PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ (licenţă, 240 credite – 4 ani)
AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI’ (licenţă, 240 credite – 4 ani)

14,15,16,17 Iulie 2015, între orele 9.00 – 16.00 și 18 si 20 Iulie 2015 intre orele 9-13,00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs.
Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.
21 Iulie 2015 – până la ora 18,00
Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

22 Iulie 2015, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – PROBA UNICĂ DE CONCURS – TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICA.

25 Iulie 2015- Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată)

27 Iulie 2015, Până la ora 12,00 – Depunerea contestatiilor

27 Iulie 2015
Până la ora 18,00 – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 22 Iulie 2015.

Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

27 Iulie 2015
Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea Iulie 2015 – specializările Urbanism și Amenajarea și planificarea Peisajului.

9,10,11 septembrie 2015 orele 9.00-16.00 si 12 septembrie orele 9.00-13.00
Înscrierea în anul I din anul universitar 2015 – 2016 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de
admitere din sesiunea iulie 2014 – Facultatea de Urbanism

LOCURILE DISPONIBILE LA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ION MINCU

Click pe imagini pentru mărire

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR BUCUREȘTI
Programe de studii (specializări):
ARHITECTURĂ DE INTERIOR (licenţă şi master integrat, 300 credite – 5 ani)
DESIGN DE PRODUS (licenţă şi master integrat, 300 credite – 5 ani)
MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE (licenţă, 180 credite – 3 ani)

14,15,16,17 Iulie 2015, între orele 9.00 – 16.00 și 18 si 20 Iulie 2015 intre orele 9-13,00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs.

Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.
21 Iulie 2015 – până la ora 18,00
Afişarea listelor nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

22 Iulie 2015, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen).

25 Iulie 2015
Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).

26 iulie 2015
Expoziţia cu lucrările candidaţilor

27 Iulie 2015
Până la ora 12,00 – Depunerea contestatiilor

27 Iulie 2015
Până la ora 18,00 – răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere din data de 22 Iulie 2015.

Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări scrise – în vederea ocupării unor locuri rămase eventual disponibile, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

27 Iulie 2015
Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea Iulie 2015 – specializările Arhitectura de Interior, Design de Produs si Mobilier si Amenajari de Interior.

9,10,11 septembrie 2015 orele 9.00-16.00 si 12 septembrie orele 9.00-13.00
Înscrierea în anul I din anul universitar 2015 – 2016 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de
admitere din sesiunea iulie 2014 – specializările Arhitectura de Interior, Design de Produs si Mobilier si Amenajari de Interior.

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – CONSERVARE și RESTAURARE – SIBIU
Programul de studii (specializarea):
ARHITECTURĂ – CONSERVARE și RESTAURARE – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

14,15,16,17 Iulie 2015, între orele 9.00 – 16.00 și 18 si 20 Iulie 2015 intre orele 9-13,00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Arhitectură – Conservare și Restaurare (licenţă, 180 credite – 3 ani).
Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

20 Iulie 2015 – până la ora 18,00
Afişarea listelor nominale ale candidaţilor la specializarea Arhitectura – Conservare si Restaurare – Sibiu în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

21 Iulie 2015, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen) specializarea ARHITECTURĂ – CONSERVARE si RESTAURARE – SIBIU

24 Iulie 2014
Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen pana pe data de 27 Iulie 2015, ORA 12.00).

27 Iulie 2014
Raspuns contestaţii, pana in ora 18.00.

9,10,11 septembrie 2015
Înscrierea în anul I din anul universitar 2015 – 2016 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de
admitere din sesiunea Iulie 2015 – specializarea ARHITECTURĂ – CONSERVARE și RESTAURARE – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

FACULTATEA DE URBANISM – URBANISM ȘI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU

Programul de studii (specializarea):
URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

14,15,16,17 Iulie 2015, între orele 9.00 – 16.00 și 18 si 20 Iulie 2015 intre orele 9-13,00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Urbanism si Administrarea Teritoriului (licenţă, 180 credite – 3 ani).
Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

20 Iulie 2015 – până la ora 18,00
Afişarea listelor nominale ale candidaţilor la specializarea Urbanism si Administrare Teritoriului, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

21 Iulie 2015, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – PROBA UNICĂ DE CONCURS – TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICA specializarea URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU

24 Iulie 2014
Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen pana pe data de 27 Iulie 2015, ORA 12.00).

27 Iulie 2014
Raspuns contestaţii, pana in ora 18.00.

27 Iulie 2015

Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea Iulie 2015 specializarea Urbanism si Administrarea Teritoriului-Sibiu.
9,10,11 septembrie 2015
Înscrierea în anul I din anul universitar 2015 – 2016 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de
admitere din sesiunea Iulie – septembrie 2015 – specializărea URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

PROBELE DE CONCURS

 La Facultatea de Arhitectură, concursul de admitere va consta dintr-o proba unică de DESEN (desen liber şi tehnic), specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte în principal testarea următoarelor calităţi ale candidaţilor:
aptitudini specifice: percepere spaţială, creativitate, imaginaţie;  cultură generală de specialitate; capacitatea de reprezentare geometrică în plan şi în spaţiu.

Proba de DESEN (desen liber si tehnic) va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o singura coală (foaie) de desen cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm, într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau/şi creion colorat) precizată în subiectul de concurs.

Prin desenul liber, de observaţie şi / sau imaginaţie, se urmăreşte testarea aptitudinii de a percepe, a înţelege şi reprezenta un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spaţiului construit, iar prin desenul tehnic se urmăreşte testarea capacităţii de a înţelege şi reprezenta în mod corect şi explicit volume geometrice sau forme spaţiale, folosind desenul ca pe o convenţie tehnică de reprezentare.

Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere la Facultatea de Arhitectură pot opta pentru Programul de Studii în Limba Engleză. Aceștia vor susține o probă eliminatorie (examen oral) de competențe lingvistice pentru limba engleză, notată cu Admis/Respins.  (detaliile sunt prezentate in Capitolul V, 7.1 ).
(9b) La Facultatea de Urbanism (pentru toate specializările – conform ANEXA 1)

Concursul de admitere va cuprinde o proba unică, ce va consta într-o serie de TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ, exprimate grafic (reprezentare figurală, desen) şi în scris specifică domeniului şi specializării, prin care se urmărește testarea următoarelor calităţi ale candidaţilor:
cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;
cultură generală de specialitate;
capacitate de sinteză;
asociere de idei.
creativitate;
capacitatea de reprezentare geometrică şi spaţială;
capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii;
abilitatea de a folosi anumite strategii;
capacitatea de combinare şi transformare de date.

Proba va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor rezolva într-un caiet A4, în creion grafit sau/şi creion colorat, într-o manieră precizată în subiectul de concurs.

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

ADMITERE La Facultatea de Arhitectură de Interior

Concursul de admitere va consta dintr-o proba unică de DESEN (desen liber şi tehnic), specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte testarea următoarelor trei calităţi ale candidaţilor:
aptitudinile profesionale: perceptie spaţială, creativitate, simtul proportiilor si al culorilor;
cultura generală de specialitate;
capacitatea de reprezentare geometrică.

Proba de DESEN (desen liber si tehnic) va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o singură coală (foaie) de desen cu dimensiunile de cca. 50 x 70 cm, într-o tehnică de reprezentare (creion grafit sau/şi creion colorat) precizată în subiectul de concurs.
Prin desenul liber, de observaţie şi/sau imaginaţie, se urmăreşte evidenţierea aptitudinii de a percepe şi reprezenta un subiect, un obiect, un grup de obiecte, elemente ale spaţiului construit, iar prin desenul tehnic se urmăreşte evidenţierea capacităţii de a înțelege şi reprezenta în mod corect şi explicit volume geometrice sau forme spaţiale, folosind desenul ca pe o convenţie tehnică de reprezentare.

(10) Lista materialelor şi instrumentelor necesare candidaţilor pentru proba de admitere:
creion grafit cu mină (HB-B, 2B, 3B, 4B);
creioane colorate;
gumă obişnuită;
gumă plastică;
riglă gradată (dublu decimetru);
bandă de lipit, pioneze, pastă de lipit;
stilou cu cerneală albastră, pix cu pastă (neagră sau albastră);
teu de 1,20 m;
echere la 45° şi la 60°, raportor, florare;
compas cu creion mină neagră;
cutter.

Durata fiecărei probe de concurs se va stabili de către comisie în funcţie de dificultatea apreciată, dar nu va depăşi 6 ore.
Pe timpul desfăşurării probelor de concurs, tuturor candidaţilor li se vor asigura aceleaşi condiţii de lucru.
Pentru a oferi aceleaşi condiţii candidaţilor la proba de admitere, Universitatea pune la dispoziţia fiecărui candidat hârtia / colile de desen şi suportul de lucru ( planşeta pentru desen – de cca. 100 x 125 cm ) la locurile repartizate din sălile de concurs.

În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul candidaţilor în universitate cu telefoane mobile, tablete electronice sau alte aparate electronice de comunicaţii sau stocare de date. Candidaţii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din examen.

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de licenţă şi master integrat, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate din cadrul U.A.U.I.M., în conformitate cu legislaţia în vigoare. Concursul de admitere 2015 (conform programului detaliat în ANEXA 1), pentru următoarele domenii şi specializări, după cum urmează: din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” se desfăşoară în sesiunea iulie – septembrie 2015

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ADMITERE

Înscrierea la concursul de admitere în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere descărcate de pe site-ul universităţii www.uauim.ro/secţiunea ADMITERE, în care candidaţii vor completa sub responsabilitatea propriei semnături, toate datele solicitate. Candidaţii vor veni la înscriere cu fişa de înscriere gata completată.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
a) diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată; absolvenţii de liceu care au susţinut bacalaureatul în anul 2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţe tip din care să rezulte media generală de la examenul de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu. Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligația să depună diploma de bacalaureat în original, la secretariatul Universităţii la data înmatriculării în anul I din anul universitar 2015-2016. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.
b) foaia matricolă în original sau în copie legalizată;
c) certificat de naştere în copie legalizată;
d) copie după actul de identitate;
e) adeverinţă medicală eliberată de cabinetele şcolare sau de către medicul de familie;
f) câte două fotografii tip buletin de identitate
g) acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor – în cazul celor orfani de ambii părinţi, adeverinţe de la casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie, copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei din decembrie 1989, adeverinţe de venituri ale părinţilor sau susţinătorilor legali ori după caz ale candidaţilor), numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă;
h) acte doveditoare privind ocupaţia părinţilor (activi sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere; în conformitate cu legislaţia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singura dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior;
i) diploma de absolvire a unei facultăţi, în original sau adeverinţă din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăţi, precum şi precizarea regimului în care au absolvit prima facultate (subvenţionat sau cu taxă).

 Înscrierea în anul I de studii a candidaților declarați admiși, pentru fiecare facultate în parte, atât pentru locurile finanţate prin granturi de studii cât şi pentru cele cu taxă, se va efectua astfel:
Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Română – (licenţă şi master integrat), în perioada 9,10,11 septembrie 2015
Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză – (licenţă şi master integrat) în data de 17 septembrie 2015
La Facultatea de Urbanism – în perioada 9,10,11 septembrie 2015
Facultatea de Arhitectură de Interior- în perioada 9,10,11 septembrie 2015
Conservare şi Restaurare de Arhitectură (licență), Sibiu – în perioada 9,10,11 septembrie 2015
Facultatea de Urbanism – Urbanism si Administrarea teritoriului – Sibiu – în perioada 9,10,11 septembrie 2015

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

TAXE UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ

Taxele aferente susţinerii examenului de admitere, cât şi taxele de studii aferente anului I an universitar 2015 – 2016 (stabilite prin Hotărârea Senatului din 13.03.2015 ) sunt următoarele:

Taxele aferente susţinerii examenului de admitere 2015:

Pentru facultăţile din cadrul UAUIM cu 360 – 240 de credite.

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 250 LEI.

Pentru studenții declarați admiși la concursul de admitere, și care fac ulterior opțiune scrisă pentru Facultatea de

Arhitectură – Program de studii în limba Engleză, – Taxa de înscriere la testul de limba Engleză – 150 LEI

Pentru facultăţile din cadrul UAUIM pentru programele de licenţă cu 180 de credinte.

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 LEI.

Taxele de studii aferente anului I, an universitar 2015 – 2016
( valabile doar pentru studentii admisi in anul I in urma concursului de admitere in sesiunea Iulie – Septembrie 2015 )

Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură – Romana, , sistem de licenţă şi master integrat – 6.000 lei
Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură – Engleza, sistem de licenţă şi master integrat – 7.000 lei
Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură de Interior ( Arhitectura de Interior si Design ) – 5.000 lei
Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Urbanism, studii de licenţă – 5.000 lei
Taxa pentru anul I de studii la Conservare şi Restaurare de Arhitectură, Sibiu, studii de licenţă – 3.000 lei
Taxa pentru anul I de studii la Urbanism şi Administrarea teritoriului, Sibiu, studii de licenţă
– 3.000 lei

Taxa pentru anul I de studii la Mobilier şi Amenajări Interioare, studii de licenţă – 3.000 lei
(2) Taxele de înscriere pentru concursul de admitere se vor achita în zilele lucrătoare ale perioadei de înscrieri la:
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ – Sucursala Lipscani în contul:
Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011
Cod fiscal 4283996 BCR Lipscani

Programul de încasări al B.C.R. – Sucursala Lipscani este: de luni până joi între orele 8,30 – 16,30 şi vineri între orele 8,30 – 13,00.

Pentru zilele nelucrătoare ale perioadei de înscrieri, încasările se vor face la casieria U.A.U.I.M. Eventualele modificări se vor anunţa în timp util şi se vor afişa atât la Avizierul Admiterii, cât si la secretariatul înscrierilor.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

EXAMENUL DE ADMITERE

(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă şi licenţă şi master integrat din cadrul U.A.U.I.M. este 6 (şase).
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la proba examenului de admitere, în conformitate cu prezenta metodologie.
(3) La calculul mediei generale de admitere este luată în considerare media de la bacalaureat.
(4) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la specializarea la care aceştia au candidat, în conformitate cu prezenta metodologie de admitere.
(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu, în limita locurilor acordate de MECS.
(6) Prezenta metodologie de admitere a U.A.U.I.M. prevede criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la proba de admitere, astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere.
(7) Sistemul de notare la proba de admitere la Facultatea de Arhitectură Romana / Engleza şi Facultatea de Arhitectură de Interior:
Lucrările de concurs se notează prin jurizare de către o comisie formata din 8 membri, dintre care unul, în calitate de preşedinte, este membru al Comisiei Centrale de Admitere şi nu dă note. În urma jurizării, nota lucrării va rezulta ca medie aritmetică a notelor care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece) cu posibilitatea utilizării fracţiunilor zecimale de punct, acordate de către cei şapte membri ai comisiei, cu drept de notare, din care se elimină cele două note extreme.
În procesul de notare a lucrărilor de concurs de către comisia de jurizare, pe lângă criteriile de evaluare stabilite pentru fiecare subiect de concurs, se vor evalua următoarele:
înţelegerea şi redactarea datelor de temă;
punerea în pagină;
corectitudinea rezolvării subiectelor;
corectitudinea reprezentărilor şi a construcţiilor grafice utilizate;
expresivitatea şi acurateţea desenului;
alcătuirea unor compoziţii echilibrate;
sugerarea caracteristicilor materialelor ( acolo unde este cazul );
simţul de observaţie şi al proporţiilor;
capacitatea de creativitate imaginativă şi inventivitatea.
Planşa de concurs care nu conţine nici o reprezentare, se va nota cu nota 1,00 (unu).

ADMITERE ARHITECTURĂ ION MINCU 2015: EXAMENUL DE ADMITERE LA ARHITECTURĂ, CALENDAR ADMITERE 2015:

Sistemul de notare la proba de admitere la Facultatea de Urbanism:

Caietele de teste de concurs se notează prin jurizare de către o comisie formată din 8 membri, dintre care unul, în calitate de preşedinte, este membru al Comisiei Centrale de Admitere şi nu dă note. Membrii comisiei jurizează fiecare caiet de teste în parte, aparţinând fiecărui candidat, în baza criteriilor de evaluare. Nota finală rezultă ca medie aritmetică a valorilor obţinute pentru fiecare subiect / test în parte. În urma jurizării, nota finală a candidatului va rezulta ca medie aritmetică a notelor, care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece), cu posibilitatea utilizării fracţiunilor zecimale de punct, acordate de către cei şapte membri ai comisiei, cu drept de notare, din care se elimină cele două note extreme.

În procesul de notare a lucrărilor de concurs de către comisia de jurizare, pe lângă criteriile de evaluare stabilite în fiecare subiect de concurs, se vor evalua următoarele:

uşurinţa de asociere în planul gândirii;
flexibilitatea şi complexitatea gândirii ca atribut al adaptabilităţii;
originalitatea – capacitatea de integrare a unor elemente diverse în acelaşi câmp perceptiv, cu generarea de alternative neuzuale, capacitatea de joc cu alternativele, capacitatea de apreciere corectă a importanţei problemei şi puterea de a impune soluţiile originale;
gradul de elaborare al reprezentării – capacitatea de transformare şi combinare de idei, numărul de detalii care completează şi nuanţează răspunsul oferit la problemă;
deschiderea psihologică la nou;
capacitatea de abstractizare semantică şi gândirea independentă.
(9) Modul de clasificare a candidaţilor
Clasificarea candidaţilor la concursul de admitere se va face în ordinea descrescătoare a mediilor finale, de la nota 10,00 la nota 1,00. Admiterea se va face în limita locurilor stabilite de MECS, după clasamentul rezultat în baza mediei finale.

Calculul mediei finale se face astfel:

La Facultatea de Arhitectură – Programe de studii în limba Română, sau Engleză
(4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5
Media finală astfel calculată trebuie sa fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis.

Pentru candidații înscriși la Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Română și Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză ( opțiune ulterioară ), examenul de admitere se va desfășura simultan și va avea același conținut;

Dupa afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere, candidații admiși pot opta pentru Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză. Aceștia vor susține un examen eliminatoriu ( examen oral Admis/Respins ) de competențe lingvistice pentru limba Engleză. Ocuparea locurilor va fi facută ulterior testului de limbă, în funcție de ordinea mediilor și a numărului de locuri alocat Programului de studii în limba Engleză ( Buget/Taxa);

În cazul în care un student a optat pentru Facultatea de Arhitectură – Programul de studii în limba Engleză ( Buget/Taxă ), dar nu a fost declarat admis în urma testului de limbă, sau a clasamentului final, atunci acesta își va păstra din oficiu calitatea de admis ( Taxă sau Buget ) la Facultatea de Arhitectură – Programul de studii în limba Română;
În funcție de rezultatele finale obținute de studenți la concursul de admitere pentru Programul de studii în limba Engleză, se va stabili clasamentul final al studentilor admiși la Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Română.

La Facultatea de Urbanism:
(2 x nota proba TESTE + media bacalaureat) : 3
Media finală astfel calculată trebuie sa fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis.

Facultatea de Arhitectură de Interior:
(4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5
Media finală astfel calculată trebuie sa fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis.

La Facultatea de Arhitectură – Sectia Conservare si Restaurare – Sibiu:
(4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5
Media finală astfel calculată trebuie sa fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis.

La Facultatea de Urbanism – Urbanism si Administrarea teritoriului – Sibiu:
(2 x nota proba TESTE + media bacalaureat) : 3
Media finală astfel calculată trebuie sa fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis.

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button