SMART CITY

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2015: EXAMEN ADMITERE, CALENDAR, LOCURI ACADEMIA MILITARĂ 2015

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2015: EXAMEN ADMITERE, CALENDAR, LOCURI ACADEMIA MILITARĂ 2015: 

Programele de studii universitare de la Academia Tehnică Militară sunt următoarele:

Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare
Transmisiuni
Echipamente și sisteme electronice militare
Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională

Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament
Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului
Aeronave şi motoare de aviaţie
Blindate, automobile şi tractoare
Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice
Construcţii şi fortificaţii
Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 

Probele de concurs:

– Limba engleză – test grilă, timpul de lucru-90 de minute, nota minimă de admitere – 6,00;
– Matematică – Fizică – test grilă, timpul de lucru – 120 de minute, nota minimă de
admitere – 5,00;

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2015: EXAMEN ADMITERE, CALENDAR, LOCURI ACADEMIA MILITARĂ 2015: 

CALENDAR ADMITERE 2015 LA ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

2. Concursul de admitere din anul 2015 se va desfășura în două sesiuni după programul prezentat mai jos, astfel:

a. Sesiunea I, în perioada 01-28 iulie 2015 după următorul grafic:
1. Pentru locurile finanţate de la buget:
• 01 iulie 2015 – termenul de primire a dosarelor de concurs ale candidaţilor de la
beneficiari şi de la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare;
• 12 iulie 2015 – prezentarea candidaţilor la Academia Tehnică Militară, între
orele 08.00-15.00;
• 12 iulie 2015, instructajul candidaţilor, ora 16.00;
• 13 iulie 2015, ora 13.00 – susţinerea probei scrise, tip test grilă, la Limba engleză
pentru candidații de la toți beneficiarii cu excepția Serviciului Român de

Informații;
• 13 iulie 2015 ora 20.00 – afişarea rezultatelor la proba de Limba engleză;
• 14 iulie 2015, ora 13.00 – susţinerea probei scrise, tip test grilă, la Matematică-
Fizică;
• 15 iulie 2015, ora 12.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere;
• 15– 17 iulie 2015 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la care candidaţii
vor anexa diploma de bacalaureat în original;
• 20 iulie 2015 – efectuarea redistribuirilor în cazul neocupării locurilor sau
retragerii unor candidaţi declaraţi admişi;
• 21 iulie 2015 – afişarea rezultatelor finale, după efectuarea redistribuirilor;
• 28 iulie 2015 – înaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului de
admitere la Direcţia Management Resurse Umane si la Departamentul pentru
Armamente și informarea beneficiarilor.

2. Pentru locurile cu taxă de studii.

• 06 – 15 iulie 2015, înscrierea candidaţilor pe locurile cu taxă de studii, la sediul
Academiei Tehnice Militare;
• 16 iulie 2015, analizarea dosarelor de candidat şi efectuarea clasamentului în
ordine descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat şi a fişei de înscriere a
opţiunilor;
• 17 iulie 2015 – afişarea rezultatelor;
• 17 – 20 iulie 2015 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la care candidaţii.

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2015: EXAMEN ADMITERE, CALENDAR, LOCURI ACADEMIA MILITARĂ 2015: 

b. Sesiunea a II-a, în perioada 03 – 23 septembrie 2015 după următorul grafic:
1. Pentru locurile finanţate de la buget:
• 03 septembrie 2015 – termenul de primire a dosarelor de concurs ale candidaţilor
de la beneficiari şi de la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare;
• 08 septembrie 2015 – prezentarea candidaţilor la Academia Tehnică
Militară, între orele 08.00-15.00;
• 08 septembrie 2015, instructajul candidaţilor, ora 16.00;
• 09 septembrie 2015, ora 13.00 – susţinerea probei scrise, tip test grilă, la Limba
engleză pentru candidații susţinerea probei scrise, tip test grilă, la Limba engleză
pentru candidații de la toți beneficiarii cu excepția Serviciului Român de
Informații;
• 09 septembrie 2015 ora 20.00 – afişarea rezultatelor la proba de Limba engleză;
• 10 septembrie 2015, ora 13.00 – susţinerea probei scrise, tip test grilă, la
Matematică-Fizică;
• 11 septembrie 2015, ora 12.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere;
• 11 – 14 septembrie 2015 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la care
candidaţii vor anexa diploma de bacalaureat în original;
• 15 septembrie 2015 – efectuarea redistribuirilor în cazul neocupării locurilor sau
retragerii unor candidaţi declaraţi admişi;
• 16 septembrie 2015 – afişarea rezultatelor finale, după efectuarea redistribuirilor;
• 23 septembrie 2015 – înaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului de
admitere la Direcţia Management Resurse Umane si la Departamentul pentru
Armamente.

2. Pentru locurile cu taxă de studii.
• 31 august – 10 septembrie 2015, înscrierea candidaţilor pe locurile cu taxă de
studii, la sediul Academiei Tehnice Militare;
• 10 septembrie 2015, analizarea dosarelor de candidat şi efectuarea clasamentului
în ordine descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat şi a fişei de
înscriere a opţiunilor;
• 11 septembrie 2015 – afişarea rezultatelor;
• 11 – 14 septembrie 2015 – depunerea cererilor de înscriere în anul I, la care
candidaţii vor anexa diploma de bacalaureat în original sau cel puţin copie
legalizată.

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2015: EXAMEN ADMITERE, CALENDAR, LOCURI ACADEMIA MILITARĂ 2015: 

3. Calculul mediei de clasificare:

Ponderea probelor de concurs în stabilirea mediei de clasificare, pentru candidaţii pe locurile
finanţate de la buget, este următoarea:
♦ 90 % nota la proba Matematică-Fizică;
♦ 10 % media examenului de bacalaureat;
Proba de limba engleză este probă eliminatorie, pentru a fi admis la proba Matematică-
Fizică candidatul trebuie să obțină minim nota 06.00. Proba de limba engleză va fi susținută doar de
candidații ai căror beneficiari sunt Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne,
Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

Chestionarul de concurs la proba de „Limbă engleză” conţine 45 de itemi fiecare fiind
cotat cu 0,2 puncte. Pentru a fi declarat ADMIS candidatul trebuie să completeze corect 25 de itemi
(5 puncte) pentru a obține nota 6.

Chestionarul de concurs la proba de „Matematică-Fizică” conţine 12 probleme, dintre care:
– 8 probleme de la disciplina matematică, codificate cu PM, grupate în două secțiuni:
– 4 probleme de algebră, codificate cu PM1;
– 4 probleme de analiză matematică codificate cu PM2;
– 4 probleme de la disciplina fizică codificate cu PF.
Fiecare problemă rezolvată corect este cotată cu 0,75 puncte.

4. Media de clasificare pe locurile de la buget se calculează numai pentru candidaţii care au obținut cel puţin 5,00 (cinci) la proba Matematică-Fizică.

Candidaţii declaraţi „NEADMIS”, pe locurile finanţate de la buget de la toţi beneficiarii
(care optează şi pentru locurile cu taxă de studii), vor fi clasificaţi pentru ocuparea locurilor cu taxă
de studii în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat.
Candidaţii care nu au obţinut cel puţin nota 6,00 la proba de Limba Engleză sunt eliminaţi
din concurs pe locurile de la buget şi pot opta pentru locurile cu taxă de studii.

5. La medii egale, clasificarea candidaţilor pe locurile finanţate de la buget, inclusiv a
celor situaţi pe ultimele locuri scoase la concurs (indiferent de beneficiar), se face pe baza
următoarelor criterii de departajare:
• media examenului de bacalaureat;
• numărul de puncte obținute la secțiunea PM2 (analiză matematică) din proba de
Matematică-Fizică;
• numărul de puncte obținute la secțiunea PF (fizică) din proba de Matematică-Fizică.

6. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în perioada studiilor liceale
distincţii (premiile I, II, III, menţiune și premii speciale în anii şcolari 2013/2014 sau 2014/2015) la
olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale la disciplinele matematică și fizică beneficiază de
dreptul de a fi admişi pe locurile finanţate de la buget, în conformitate cu metodologia de admitere
proprie a Academiei Tehnice Militare. În cazul candidaților pentru Ministerul Apărării Naționale,
după susţinerea probei scrise, tip test grilă, la Limba Engleză.

7. Tematica şi bibliografia pentru probele Matematică-Fizică şi Limba Engleză sunt cele
stabilite în Regulamentul de admitere.

8. La probele de concurs tip test grilă nu se admit contestaţii.

ADMITERE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 2015: EXAMEN ADMITERE, CALENDAR, LOCURI ACADEMIA MILITARĂ 2015: 

Contestaţiile referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se
depun numai la secretariatul Comisiei de admitere în termen de 24 ore de la comunicarea/afişarea
rezultatelor şi se rezolvă în termen de 24 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către
Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

9. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei. Vor fi exceptaţi de la plata taxei
candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale în vigoare.

10. Taxa anuală de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă, pe locurile cu taxă de
studii: 3 000 lei la Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare şi 2 200 lei la
Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament.

11. Academia Tehnică Militară poate asigura hrănirea contra cost pentru toţi candidaţii
participanţi la concursul de admitere (29,46 lei / zi) şi cazarea în limita locurilor disponibile
(6 lei/zi).


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button