SMART CITY

ADMITERE 2015 SNSPA: CALENDAR ADMITERE, LOCURI SNSPA, ADMITERE FACULTĂŢI SNSPA 2015

ADMITERE 2015 SNSPA: CALENDAR ADMITERE, LOCURI SNSPA, ADMITERE FACULTĂŢI SNSPA 2015:

ADMITERE 2015, NUMĂRUL LOCURILOR LA BUGET:

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ: 175 DE LOCURI
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE: 250 DE LOCURI
FACULTATEA DE MANAGEMENT: 75 DE LOCURI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE: 300 DE LOCURI

Calendarul admiterii: sesiunea iulie 2015

Admiterea la studiile universitare de licenţă din cadrul SNSPA se desfăşoară în luna iulie 2015, imediat după examenul de bacalaureat.

Facultatea de Ştiinţe Politice va începe selecţia candidaţilor încă din primăvară. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2015, candidaţii vor avea ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie.

ADMITERE 2015 SNSPA: CALENDAR ADMITERE, LOCURI SNSPA, ADMITERE FACULTĂŢI SNSPA 2015:

Facultatea de Administraţie Publică
• Înscrierea candidaţilor: 6 aprilie-21 iulie 2015
• Proba de concurs: 24 iulie 2015

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
• Înscrierea candidaţilor: 13-17 iulie 2015
• Proba de concurs: 19 iulie 2015

Facultatea de Management
• Înscrierea candidaţilor: 13-16 iulie 2015
• Proba de concurs: 18 iulie 2015

Facultatea de Ştiinţe Politice
Prima sesiune de pretestare
• Înscrieri online: 15 februarie – 23 aprilie 2015
• Pretestare: 25 aprilie 2015

A doua sesiune de pretestare
• Înscrieri online: 1 mai – 8 iulie 2015
• Pretestare: 10 iulie 2015

ADMITERE 2015 SNSPA: CALENDAR ADMITERE, LOCURI SNSPA, ADMITERE FACULTĂŢI SNSPA 2015:

Condiţiile de admitere
La SNSPA, condiţiile de admitere au rămas aceleaşi ca cele de anul trecut. La ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), admiterea se face pe baza unui examen scris. Pentru a permite candidatului să-şi identifice nivelul de cunoştinţe, astfel încât să-şi poata defini o strategie de pregătire cât mai realistă, în timpul care i-a mai rămas până la examen, cele mai multe dintre facultăţile SNSPA vor anunţa din timp lista de posibile subiecte şi întrebări de concurs, astfel încât candidaţii să fie bine pregătiţi pentru admitere.

Facultatea de Administraţie Publică
Examenul de admitere constă în susţinerea unei probe scrise (examen tip grilă, 30 de întrebări, o varianta de răspuns corectă) la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istoria românilor, Limba română, Limba engleză sau Democraţie şi statul de drept. Media examenului de admitere se calculează astfel: 80% din nota obţinută la proba scrisa + 20% din media obtinută la examenul de bacalaureat.

ADMITERE 2015 SNSPA: CALENDAR ADMITERE, LOCURI SNSPA, ADMITERE FACULTĂŢI SNSPA 2015:

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Concursul de admitere pentru specializările Comunicare şi relaţii publice şi Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Istorie, Psihologie, Economie. În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

Facultatea de Management
Concursul de admitere la Facultatea de Management constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză sau Matematică. Media examenului de admitere se calculează astfel: 65% nota obţinută la examenul grilă, 35% media de la bacalaureat.

ADMITERE 2015 SNSPA: CALENDAR ADMITERE, LOCURI SNSPA, ADMITERE FACULTĂŢI SNSPA 2015:

Facultatea de Ştiinţe Politice
Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene, admiterea se face prin examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică.
Admiterea la specializările Sociologie și Psihologie se face în cele două sesiuni de pretestare pe baza a două criterii de evaluare:

Interviu: susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare și se notează cu admis/respins.
Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button