SMART CITY

ADMITERE 2015 la ASE: PROGRAM ÎNSCRIERI LICENŢĂ ASE, LOCURI ASE 2015, DOSAR ÎNSCRIERE ASE 2015

ADMITERE 2015 la ASE: PROGRAM ÎNSCRIERI LICENŢĂ ASE, LOCURI ASE 2015, DOSAR ÎNSCRIERE ASE 2015:

Admiterea la Academia de Studii Economice, la studiile universitare de licenţă, se va face în 2015 pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional privind alegerea făcută, potrivit metodologiei publicate de universitate.

Pentru anul 2015, ASE va scoate la concurs pentru ciclul de licenţă 5.668 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă şi 750 la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, potrivit informaţiilor de pe site-ul universităţii. Înscrierile au loc între 13-17 iulie. Pe 22 iulie vor fi afişate listele cu candidaţii repartizaţi pe locurile bugetate, dar şi pe cele cu taxă. Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi se va face pe 28 iulie.

ADMITERE 2015 la ASE: PROGRAM ÎNSCRIERI LICENŢĂ ASE, LOCURI ASE 2015, DOSAR ÎNSCRIERE ASE 2015:

Înscrierile pentru admiterea la licenţă la formele de învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă se fac între 13 -17 iulie şi între 20 şi 24 iulie.

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi rezultatele obţinute la eseul motivaţional are loc pe 27 iulie, iar listele candidaţilor admişi în etapa I vor fi afişate pe 30 iulie.

ADMITERE 2015 la ASE: PROGRAM ÎNSCRIERI LICENŢĂ ASE, LOCURI ASE 2015, DOSAR ÎNSCRIERE ASE 2015:

Cea de-a doua etapă de admitere la aceste forme de învăţământ va avea loc în luna septembrie. Astfel, înscrierile se vor face între 15 şi 18 septembrie şi în 21 septembrie vor fi afişate rezultatele obţinute la eseul motivaţional.

Metodologia arată că ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional se face în funcţie de media de bacalaureat şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere.

Un candidat va fi admis la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. Excepţie fac însă olimpicii internaţionali.

ADMITERE 2015 la ASE: PROGRAM ÎNSCRIERI LICENŢĂ ASE, LOCURI ASE 2015, DOSAR ÎNSCRIERE ASE 2015:

Academia de Studii Economice din Bucuresti are in structura sa 11 facultati:

Facultatea de Administrarea Afacerilor – cu predare in limbi straine

Facultatea de Administratie si Management Public

Facultatea Bucharest Business School – Scoala de Afaceri

Facultatea de Business si Turism (fosta Comert)

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Facultatea de Economia Agroalimentara si a Mediului

Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata (fosta Economie)

Facultate de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori

Facultatea de Management

Facultatea de Marketing

Facultatea de Relatii Economice Internationale

 

ADMITERE 2015 la ASE: PROGRAM ÎNSCRIERI LICENŢĂ ASE, LOCURI ASE 2015, DOSAR ÎNSCRIERE ASE 2015:

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU FIECARE PROGRAM, AICI

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR ÎL GĂSIŢI AICI

DOSARUL PENTRU ADMITERE LA ASE trebuie să cuprindă:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CONŢINE:
Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa
de e-mail si numărul de telefon, cu următoarele acte:

 diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) şi foaia matricolă (sau
echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original sau copii legalizate,
(absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 vor
prezenta adeverinţa eliberată de liceu, care atestă promovarea examenului naţional de
bacalaureat, în original sau copie legalizată, conform modelului elaborat de Ministerul
Educatiei Naţionale. Pentru absolvenţii de programe de studii din străinătate, diploma de
bacalaureat / adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul / adeverinţa de echivalare emis
de Ministerul Educaţiei Naţionale – CNRED şi dosarul de înscriere va fi vizat de Direcţia de
Relaţii Internaţionale din cadrul ASE);

 eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din
Bucureşti (Anexa I din Metodologia de admitere);

 adeverintă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de către
medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru a candida;

 copia legalizată a certificatului de naştere;

 copia cărtii de identitate;

 copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

 declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a fost exmatriculat din
ASE şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două sau
mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan
mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare
ale acestora; (se completează automat în aplicaţia informatică la comisia de înscriere);

 două fotografii ¾;

 bonul valoric / bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

ADMITERE 2015 la ASE: PROGRAM ÎNSCRIERI LICENŢĂ ASE, LOCURI ASE 2015, DOSAR ÎNSCRIERE ASE 2015


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button