GREEN CITY

Administraţia Fondului pentru Mediu: 75% din încasările din taxa auto s-au dus pe restituiri

Reprezentanţii AFM au precizat, pentru Mediafax, că, din suma de 732.325.750,22 lei reprezentând încasările din timbrul de mediu, s-a restituit suma de 570.276.616,04 lei, în urma hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile privind restituirea vechii taxe auto.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că taxa de primă înmatriculare, introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, încalcă legislaţia UE, ca şi şi taxa auto care a înlocuit-o, în ianuarie 2012. Aceasta din urmă a fost înlocuită cu timbrul de mediu, pe 15 martie 2013. Timbrul de mediu se plăteşte o singură dată la prima înmatriculare pe piaţa din România sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atât în cazul maşinilor noi, cât şi al celor second hand, pentru care nu a fost plătită fosta taxă auto. În cazul restituirii vechii taxe, se va plăti timbrul de mediu la prima transcriere a titlului de proprietate.

Astfel, Fondul pentru Mediu a beneficiat efectiv de o contribuţie de peste 162 de milioane de lei din timbrul de mediu. La acestea s-a adăugat suma de 190.720.399 reprezentând încasări din alte taxe, conform OUG 196/2005, şi 20.459.911 lei reprezentând dobânzi la Fondul pentru Mediu, potrivit aceluiaşi act normativ, se arată într-un răspuns al AFM la solicitarea MEDIAFAX.

Rezultă astfel contribuţii totale de peste 373 de milioane de lei la Fondul pentru Mediu în 2013.

Din aceste contribuţii, s-au plătit peste 87,8 milioane de lei pentru programul Rabla 2013 (dintr-un buget alocat de 166 de milioane de lei) şi 12.000 de lei ca sprijin financiar la achiziţia unui automobil electric (dintr-un buget de 1.200.000 de lei, respectiv pentru cumpărarea a 100 de astfel de automobile).

Tot anul trecut, s-au mai făcut plăţi şi în cadrul altor programe, pentru care au fost organizate sesiuni de finanţare în anii trecuţi, precum cele vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare (peste 89 de milioane de lei), prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban (24.584.305 lei), împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (22.898.581 de lei), creşterea producţiei de energie din surse regenerabile (9.628.631 de lei), închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier (4.117.293 de lei) şi Casa Verde (8.810.937 de lei).

La acestea se adaugă plăţile de aproape 3,2 milioane de lei în cadrul programului privind educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, singurul pentru care a mai fost organizată sesiune de finanţare anul trecut, şi plăţi mai mici pentru efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice (1.738.274 de lei) şi pentru conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate (148.708 lei).


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button