SMART CITY

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare. Locuri asigurate în Sectorul 1

CLASA PREGĂTITOARE, anul școlar 2015-2016, CALENDAR ÎNSCRIERE. În anul școlar 2015-2016, elevii de clasă pregătitoare au un loc asigurat în școlile și liceele din această zonă administrativă. 

„Vreau să-i asigur pe toţi părinții că unitățile de învăţământ pe care le administrăm asigură un loc la clasa pregătitoare pentru toți copiii din Sectorul 1. Pentru ca micuții din Sectorul 1 să aibă un start bun în viață am demarat, încă din anul 2004, un amplu program de investiții în viitorul copiilor noștri. Datorită acestui program, școlile din Sectorul 1 concurează în prezent învățământul privat atât din punct de vedere al clădirilor, cât și al dotărilor pe care aceștia le au la dispoziție”, afirmă primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman.

În Sectorul 1, clasa pregătitoare se organizează în 38 de școli, dintre care 34 de unități de învățământ general, cu aproximativ 2500 de locuri, și 4 unități cu regim special, unde micuții au la dispoziție 36 de locuri.

La clasa pregătitoare copiii își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili primele contacte cu lumea numerelor și a literelor, vor învăța să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii, prin jocuri didactice, activități în echipă, prin desen sau muzică. De asemenea, copiii vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).

Calendarul înscrierilor

Înscrierile la clasa pregătitoare se desfășoară în două etape. Prima etapă a început pe 23 februarie și se va termina pe 3 martie, timp în care fiecare școală va organiza o zi a porților deschise, iar părinții și copiii vor putea vizita sălile de clasă și vor putea discuta cu cadrele didactice. Programul de înscriere la fiecare școală se desfășoară în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 08.00-20.00, iar sâmbăta, în intervalul 09.00-13.00. Lista copiilor înscriși după prima etapă va fi afișată în zilele de 20 și 21 martie în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar.

CLASA PREGĂTITOARE, anul școlar 2015-2016, CALENDAR ÎNSCRIERE. A doua etapă a înscrierilor în clasa pregătioare va avea loc între 24 martie – 3 aprilie și se adresează copiilor care, după prima etapă, nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ. Părinții acestora vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. În data de 10 aprilie va fi afișată lista copiilor înscriși după cea de a doua etapă.

Întrucât în Sectorul 1 există școli/clase cu predare în limba germană, la Colegiul German „Goethe”, Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” și Școala Gimnazială „Elena Văcărescu”, acestea elaborează procedurile necesare în vederea organizării și desfășurării probei de evaluare a cunostințelor de limba germană.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care implinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv, și care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

La ce școală poate fi înscris un copil?

Pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, părinții pot opta fie pentru școala de circumscripție, situație în care înscrierea se face automat, fie pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție. În acest caz, copilul este înscris în limita locurilor libere pe baza criteriilor generale și specifice de departajare. Părinții pot solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care a făcut opțiunea.

Acte necesare:

CLASA PREGĂTITOARE, anul școlar 2015-2016, CALENDAR ÎNSCRIERE. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

· Cerere-tip de înscriere;
· Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
· Copie și original al certificatului de naștere al copilului;
· Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul);
· Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button