BAZAR

Academicianul Eugen Segal a murit astăzi

Academicianul Eugen Segal s-a născut pe 23 mai 1933, la Iaşi, şi-a realizat studiile liceale la Iaşi, iar cele universitare, la Facultatea de Chimie, secţia Chimie Fizică din Bucureşti.

În 1963, acesta şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul „Contribuţii la studiul cinetic al unor descompuneri endoterme în sisteme solid-gaz”. În anii următori, chimistul şi-a perfecţionat pregătirea profesională la Institutul de Fizică-chimică al Academiei de Ştiinţe din Moscova, Institutul de cataliză al Secţiei Siberiene a Academiei de Ştiinţe a URSS din Novosibirsk şi la Departamentul de Inginerie Chimică a Universităţii Stanford din Statele Unite ale Americii.

Din 1955, Segal a intrat în învăţământul superior, parcurgând toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor. În activitatea de cercetare ştiinţifică, şi-a concentrat eforturile spre domenii fundamentale ale chimiei fizice: cinetică chimică heterogenă izotermă şi neizotermă, chimosorbţie şi cinetică a reacţiilor catalitice heterogene, cinetică formală, informează romaniatv.net.

Cercetările sale s-au finalizat în publicarea a peste 494 de lucrări editate în ţară şi în străinătate, printre care „Studiul cinetic al reacţiilor heterogene cu ajutorul datelor termogravimetrice”, „Introducere în chimia fizică”, „Méthode non isothermiques utilisées pour la dètermination des paramètres cinétiques des réactions hétérogènes décrites par des équations cinétiques non encadrées dans le modèle d’ordre de réaction” şi „Effect of NO and Oxygen upon the Deactivation of Cu/ZSM-5 in NO decomposition”.

De asemenea, acesta este coautor al 12 brevete de invenţii. S-a impus în comunitatea ştiinţifică şi în calitate de preşedinte al Comisiei de Analiză Termică şi Calorimetrie şi membru în Consiliul Internaţionale de Analiză Termică şi Calorimetrie.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button