ESENTIAL

Abuzuri grosolane ale băncilor: să anunţi când eşti bolnav sau dacă ţi-ai părăsit nevasta

Controlul tematic, desfăşurat în luna februarie 2011, a vizat 344 de puncte de lucru ale societăţilor bancare, potrivit raportului întocmit de ANPC.

Printre cele mai grave abateri semnalate de comisari se află condiţiile stipulate în contractele de împrumut cu dobândă variabilă, luate pe o perioadă mare de timp. Condiţiile impuse de bănci în anumite situaţii sunt considerate abuzive de către ANPC, instituţia sfătuind consumatorii să facă plângere împotriva finanţatorului.

Rata luată dintr-un alt depozit în ziua scadenţei

Astfel, conform raportului ANPC, persoanele care au luat un credit, precum şi cele care au gajat pentru un împrumut bancar, s-au trezit că sunt obligate să accepte faptul că banca poate lua din orice cont sau din depozit al împrumutatului, garantului sau coplătitorului rata echivalentă la data scadenţei, fără a-l mai anunţa şi pe beneficiarul creditului asupra acestui lucru. Mai mult, în situaţia în care veniturile persoanei împrumutate scad, banca poate considera că reprezintă unul din „cazurile de culpă”, motiv din care se poate majora dobânda din cauza riscului sau chiar se poate cere restituirea creditului rămas de plată. „Cazul de culpă sau de neîndeplinire este considerat orice eveniment care, în opinia băncii, poate afecta capacitatea împrumutatului  şi coplătitorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale, orice modificare negativă a situaţiei financiare a  împrumutatului’, în astfel de situaţie banca rezervându-şi dreptul de a declara creditul scadent anticipat şi exigibil, clauză considerată însă abuzivă”, au punctat reprezentanţii ANPC.

Banca vrea să ştie când clientul este răcit?

Tot în categoria clauzelor considerate abuzive, comisarii de profil au cuprins şi condiţiile impuse de bănci referitoare la faptul că persoanele care au contractat un împrumut sunt obligate să înştiinţeze banca, într-un termen fix, despre starea personală de sănătate sau despre modificarea stării civile. Băncile comerciale nu precizează însă şi ce fel de stări de sănătate trebuie raportate de clienţi. „Împrumutatul/codebitorul/garantul ipotecar se obligă să înştiinţeze în termen de 10 zile calendaristice banca despre oricare din următoarele: orice schimbare a stării civile, a stării de sănătate,  fără să se precizeze în mod clar şi precis la care schimbări ale stării de sănătate are obligaţia împrumutatul să înştiinţeze banca, lucru considerat de asemenea abuziv”, se specifică în raportul de control al ANPC.

Poliţe de asigurare pentru casă se încheie numai la firma agreată de bancă

Printre aspectele decise unilateral de bănci, şi care sunt abuzive în opinia comisarilor ANPC, se mai află totodată şi restricţiile impuse clienţilor atunci când trebuie încheiate poliţe de asigurare obligatorii pentru imobilele puse gaj pentru un împrumut. Băncile condiţionează beneficiarii să se asigure numai la o firmă „agreată” care poate practica tarife mai mare decât cele ale unei societăţi de asigurări găsită de client. „În contractul de credit era înscrisă clauza potrivit căreia banca va raporta existenţa debitelor restante la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare şi altor structuri asemănătoare existente fără a se menţiona termenele la care se fac raportările sau termenul la care se poate declanşa procedura de executare silită”, au exemplificat reprezentanţii ANPC.

Graficul de rambursare nu arată toată suma de plată

Pe lista de abateri practicate de bănci, comisarii au bifat şi faptul că sumele menţionate în graficele de rambursare ale creditelor nu coincid cu cele din contractul original de împrumut, astfel că de cele mai multe ori clienţii vedeau că trebuie să plătească mai mulţi bani abia după semnarea contractului de credit. Instituţiile financiare „uitau” însă să le menţioneze clienţilor că, în cazul în care nu sunt de acord cu majorarea dobânzii, ori cu o altă clauză impusă de bancă, aceasta nu poate declara creditul scadent, astfel că nici clientul nu este obligat să restituie împrumutul peste noapte.

La finele creditului, banca trebuie să închidă contul fără cerere scrisă

Deşi sunt obligate, atunci când un împrumut bancar este stins, băncile comerciale nu închid automat conturile aferente împrumuturilor, astfel că unele persoane se pot trezi că au de achitat comisioane în plus despre care nici nu ştiu. „Nu era stipulată o clauză din care să rezulte că, la încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, din oficiu, un document care atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând din contractul respectiv. De asemenea, nu era stipulată obligaţia societăţii bancare de a închide şi conturile creditului atunci când clauzele au fost îndeplinite de ambele părţi, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare”, au conchis reprezentanţii ANPC.

În urma controlului efectuat la nivel naţional, comisarii ANPC au aplicat peste 100 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 1,66 milioane lei. Prin măsurile dispuse, băncile au fost obligate să schimbe condiţiile şi clauzele abuzive în termen de 15 zile.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button