ȘTIRI

A fost interzisă admiterea la facultate pe baza mediilor din liceu

Deşi consilierul ministrului Educaţiei, Tudorel Urianu, a confirmat că, aşa cum prevede ordinul de ministru, universităţile sunt obligate să organizeze examen de admitere, după-masă situaţia s-a schimbat, notează EVZ.ro. „De fapt, instituţiile de învăţământ superior nu sunt obligate să organizeze probe de admitere, pentru că ar fi o discrepanţă prea mare între stat şi privat, iar o astfel de măsură i-ar împinge pe tineri spre facultăţile private, care nu ar organiza examen”.

Ceea ce este, însă, cert, este faptul că facultăţile nu mai pot lua în considerare la admitere mediile obţinute în timpul anilor de studiu.

În Monitorul Oficial nr. 164 din 13 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012 – 2013.

Examenul de admitere va consta în probă orală sau scrisă, pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive şi, în funcţie de opţiunea facultăţilor, pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studiu, scrie evz.ro.

Potrivit legii, universităţile vor organiza examene de admitere pentru fiecare program si ciclu de studii universitare. Examenele de admitere se organizeaza pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de catre fiecare institutie de invatamant superior in baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului ordin.

Potrivit ordinului, examenul de admitere poate consta si in proba/probe scrisa/scrise sau/si orala/orale pentru testarea cunostintelor si a capacitatilor cognitive. Pentru testarea capacitatilor artistice sau sportive examenul de admitere va contine obligatoriu si o proba practica eliminatorie, sustinuta anterior celorlalte probe. De asemenea, pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenta sau disertatie, dupa caz, dar nu pot fi luate in calcul mediile sau notele din anii de studii.

Sursa: realitatea.net.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button