BAZAR

6.000 de familii din Sectorul 1 au primit ajutoare de căldură

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a primit, în total, 6.047 cereri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze, lemne şi energie termică. 65 dintre solicitările depuse nu au fost aprobate pentru că nu au corespuns prevederilor legale de acordare.

La nivelul Sectorului 1, până în prezent, s-au aprobat 2.915 cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinţei cu energie termică, 2.156 de cereri pentru încălzirea cu gaze naturale şi 911 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă, pentru perioada noiembrie 2011-martie 2012, pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul unei singure persoane.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, precum şi cel cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul unei singure persoane.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă celor care deţin clădiri sau alte spaţii locative ori alte imobile aflate în proprietate în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu motor mai mare de 1.600 cmc, motociclete, motorete, scutere, terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă care depăşesc 1.000m² în zona urbană şi 2.000m² în zona rurală sau depozite bancare de peste 3.000 lei.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru căldură, puteţi contacta Direcţia Prevenire din subordinea DGASPC Sector 1, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, telefon: 021/223.41.97 interior 148.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button