SMART CITY

5.300 de locuri pentru studenţi, în căminele Universităţii Bucureşti

Reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior au declarat, miercuri, că distribuţia locurilor s-a făcut către facultăţi, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, în funcţie de numărul de studenţi înscrişi finanţaţi de la buget, scrie Realitatea.net.

Cazările pentru anul universitar 2012-2013 se vor face în intervalul 27 septembrie – 5 octombrie. Conform Metodologiei, repartizarea locurilor în cămine se face proporţional cu numărul studenţilor din toţi anii de studiu, începând cu anul I şi terminând cu ultimul an de master.

Media minimă pentru a obţine un loc de cazare din partea Facultăţii este stabilită de Consiliul Facultăţii la propunerea Comisiei. Această medie trebuie obţinută până la sfârşitul sesiunii de toamnă. Aceste norme se impun obligatoriu, rămânând la latitudinea comisiei de cazare să stabilească condiţii suplimentare precum continuitatea pe loc, media minimă pentru acordarea dreptului de cazare.

La criteriul social se încadrează studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din centre de plasament sau din plasament familial, precum şi studenţii cu situaţii sociale sau medicale dificile.

Tariful de cazare lunar este stabilit de către Serviciul Social, în funcţie de costurile legate de acoperirea utilităţilor, de salarizare a personalului, de întreţinere şi reparaţii curente ce revin pentru un loc de cazare, diferenţiat pe grad de confort şi subvenţia acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button