ARHIVA B365

450 de lei pentru fiecare elev bucureştean. Unde se face cererea şi care sunt condiţiile de acordare

Conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei din 23 august a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sprijinul financiar pentru prevenirea abandonului şcolar urmează să fie acordat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB). Beneficiarii vor fi părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor încadraţi într-o formă de învăţământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în Bucureşti de cel puţin şase luni sau reşedinţa de cel puţin şase luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti.

Burse de 2000 de lei pentru elevi din noul an şcolar. Ministrul Educaţiei a anunţat condiţiile de acordare
Condiție prealabilă pentru a beneficia de ajutor

Sprijinul va fi acordat sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local. De asemenea, acesta va fi oferit doar dacă produsele achiziţionate sunt cărţi, papetărie şi rechizite pentru copii, conform listei ce va fi publicată pe site-ul DGASMB. Sprijinul financiar nu se va acorda pentru copiii aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist. Produsele care pot fi achiziţionate cu sprijinul financiar sunt: cărţi pentru copii care ajută la creşterea şi dezvoltarea corespunzătoare a acestora, cărţi care fac parte din bibliografia obligatorie, manuale şcolare, culegeri, cărţi de colorat, cărţi cu poveşti, cărţi audio, cărţi de matematică şi logică, ştiinţă şi viaţă, educaţie medicală, educaţie civică şi etică. De asemenea vor putea fi luate: rechizite şi papetărie pentru copii: instrumente de scris şi corectură, articole din hârtie, caiete şi coperţi, adezivi, obiecte pentru pictură, desen, penare, ghiozdane, dar şi alte articole şcolare.

Unde se face cererea

Beneficiarii vor transmite cererea şi documentele necesare doar prin poştă la sediul DGASMB din str. Constantin Mille nr. 10. Sprijinul financiar va fi virat în contul beneficiarului la finalul lunii următoare depunerii cererii, pentru cererile care au data poştei până pe data de 15 ale lunii şi până la finalul celei de-a doua luni de la depunere pentru cererile care au data poştei după data de 15 ale lunii. În expunerea de motive, primarul general, Gabriela Firea, arată că potrivit unui studiu al Institutului Naţional de Statistică, un sfert din populaţia cu vârstă preşcolară şi şcolară de la nivelul anului 2014-2015 nu a fost prins în sistemul naţional de educaţie.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button