SMART CITY

26 de specializări, scoase din Nomenclatorul de studii universitare. 3 specializări noi, introduse

„Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare, cât şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. Actul normativ modifică unele structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la solicitarea acestora, rectifică specializări de şcolarizare şi introduce noi specializări evaluate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)”, anunţă Biroul de presă al Executivului.

Potrivit sursei citate, printre cele mai importante modificări faţă de anul universitar anterior se numără înfiinţarea unei noi ramuri de ştiinţă, cu denumirea „Informatică”, în cadrul domeniului fundamental Matematică şi ştiinţe ale naturii, precum şi introducerea a trei specializări noi, care au în vedere corelarea cunoştinţelor absolvenţilor cu cerinţele şi tendinţele actuale de pe piaţa muncii, respectiv: „Drumuri, poduri şi infrastructuri militare” în cadrul domeniului de licenţă Inginerie civilă, „Materiale energetice şi apărare CBRN” în cadrul domeniului de licenţă Inginerie de armament, rachete şi muniţii şi „Design aeronautic” în cadrul domeniului de licenţă Inginerie aerospaţială”.

De asemenea, se modifică denumirea specializării „Transmisiuni”, din cadrul domeniului de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, în „Comunicaţii pentru apărare şi securitate”, cu încadrarea în acelaşi domeniu de licenţă.

Documentul menţionează şi cele 26 de specializări/programe de studii, din cadrul unor universităţi de stat şi private, care intră în lichidare şi pentru care nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2016-2017.

„Intrarea în lichidare are loc fie la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, fie ca urmare a evaluării externe a calităţii, efectuate de ARACIS, din care rezulta neîndeplinirea standardelor de calitate sau depăşirea termenului de evaluare periodică”, se arată în comunicat.

Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi structura instituţiilor de învăţământ superior se aprobă anual, prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei.

Comunicatul Executivului mai precizează că, potrivit Legii educaţiei naţionale 1/2011, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program de studii cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, pentru specializările reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene, respectiv: Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură. Diplomele obţinute astfel sunt echivalente diplomei de master, cu nivel de calificare 7.

Sursa: Mediafax


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button