BAZAR

114.840 de controale ale inspectorilor ANPC, în 2014. Bucureştenii au făcut cele mai multe petiţii

„Activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost focalizată pe o serie de domenii specifice, în special vizând continuarea și consolidarea procesului de armonizare europeană, de cooperare și reglementare, de informare, educare și consiliere a consumatorilor, de control și supraveghere a pieței, precum și activități specifice în domeniul metalelor și pietrelor prețioase”, anunţă ANPC, în raportul remis B365.ro.

1. Activităţi de Control şi Supraveghere Piaţă

În anul 2014, au fost întreprinse 114.840 controale asupra conformităţii şi securităţii produselor şi serviciilor şi a modului de respectare a intereselor economice ale consumatorilor. Structura acţiunilor de control a fost: 35% produse alimentare; 27,6% produse nealimentare; 16,2% servicii nealimentare; 9% servicii alimentare; 3,2% servicii financiare; 1% produse financiare; 8% alte segmente.

1.1. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

A fost constatată nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei consumatorilor, în 61.173 din cazuri fiind aplicate sancţiuni contravenţionale, cuantumul amenzilor aplicate de ANPC fiind de 107,35 milioane lei. Ponderea proceselor verbale de constatare a contraventiei aplicate pe domenii este următoarea: 40,4% la produse alimentare, 25% la produse nealimentare, 13,3% servicii nealimentare, 8,9% servicii alimentare, 1,5% servicii financiare, 10,9% alte segmente.

1.2. Eliminarea produselor neconforme, din circuitul comercial

Au fost prelevate şi analizate în laboratoarele proprii, agreate, notificate sau acreditate, un număr de 1248 probe, dintre care 637 (51% ) au fost neconforme. Valoarea produselor pentru care Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor a dispus interzicerea de la comercializare şi retragerea din circuitul comercial este de 9,3 milioane lei. Din această valoare 5,4 milioane lei (58%) reprezintă valoarea produselor provenite din spaţiul extracomunitar.

1.3. Controale tematice desfăşurate la nivel naţional

Au fost desfăşurate 53 controale tematice, la nivel naţional, conform Programelor trimestriale aprobate de Preşedintele ANPC, respectiv 25 controale în domeniul produselor şi serviciilor alimentare (47%), 23 controale în domeniul produselor nealimentare ( 43%), 3 controale în domeniul prestării serviciilor şi 2 controale în domeniul serviciilor financiare (10%). În cadrul actiunilor tematice de control au fost controlaţi peste 44.470 operatori economici din care au fost sancţionaţi 27.515 operatori economici, valoarea amenzilor fiind de 49,8 mil lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de la comercializare a fost de 15,4 mil. lei.

1.3.1. Activitati de control in domeniul produselor alimentare

In cursul anului 2014, au fost desfăşurate 25 de acţiuni de control cu privire atât la conformitatea, modul de comer­cia­lizare şi eti­chetare a produselor alimentare, cât şi cu privire la calitatea serviciilor de alimen­taţie publică şi colectivă. În cadrul acestor acţiuni au fost prelevate 405 de probe de produse alimentare (produse din carne, lapte şi produse lactate, produse din peşte, ulei de măsline, măsline, vin, pastă de tomate etc), constatându-se la circa 44% dintre acestea, neîncadrarea în prevederile legale în vigoare.

De asemenea , au fost controlaţi circa 31.910 operatori economici din care au fost sancţionaţi peste 19.346 operatori economici, valoarea amenzilor contravenţionale fiind de 33.392 mii lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de la comercializare este de 4,8 mil. lei (din care: 4,4 mil lei, reprezintă valoarea produselor oprite temporar de la comercializare, iar 0,4 mil lei reprezintă valoarea produselor oprite definitiv de la comercializare).

In aceeasi masura, s-au desfăşurat 938 controale în şcoli şi 482 controale în grădiniţe de stat cu program normal de 4 ore privind modul în care sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost controlaţi 32 operatori economici implicaţi în programul guvernamental „Lapte-Corn şi mere”. Pentru abaterile constatate a fost aplicat un număr de 12 amenzi contravenţionale în valoare de 58.500 lei şi s-a dispus oprirea definitivă şi scoaterea din circuitul consumului uman a peste 326 kg de produse.

ANPC a desfăşurat circa 200 acţiuni de consiliere gratuită a operatorilor economici din domeniul alimentar din toată ţară cu privire la etichetarea produselor alimentare şi la modul de aplicare a actelor normative din domeniul protecţiei consumatorilor.

1.3.2. Activitati de control in domeniul produselor nealimentare
În cadrul celor 23 acţiuni tematice de control în do­meniul produselor nealimentare efectuate in cursul anului 2014, au fost controlaţi 10.923 operatori economici din care 7.329 au fost sancţionaţi, valoarea amenzilor fiind de 14.485.600 lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire temporară de la comercializare fiind de 10.666.096 lei (10.594.924 lei oprire temporară iar 71.172 lei reprezintă valoarea produselor oprite definitiv de la comercializare).
S-au prelevat peste 600 probe produse textile din care la peste 285 probe s-a contatat neîncadrarea în prevederile legale în vigoare.
S-au mai dispus 146 de măsuri de oprire temporară a prestărilor de servicii şi de remediere a site-urilor (de corectare sau completare a informaţiilor conţinute de site-urile de publicitate la care s-au depistat abateri), la vânzarea on-line.
În cursul anului 2014, ANPC a desfăşurat 170 acţiuni de consiliere gratuită în domeniul etichetării produselor nealimentare.
1.3.3. Controale tematice în domeniul prestării serviciilor, altele decât ser­viciile financiare
În conformitate cu Programul tematic în domeniul prestării ser­­viciilor, ANPC a elaborat şi coordonat desfăşurarea a 3 acţiuni tematice de control privind serviciile prestate consumatorilor, la nivel naţional, în următoarele domenii:
2 acţiuni privind prestarea serviciilor în incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, unităţilor de închiriere echipamente de agrement, în parcurile de distracţie etc.;
grădiniţe cu program prelungit (particulare şi de stat);
În cadrul controalelor tematice desfăşurate în cursul anului 2014 în domeniul prestărilor de servicii au fost verificaţi 997 de operatori economici, aplicându-se un număr de 134 amenzi contravenţionale în valoare totală de 557 100 lei.
1.3.4. Controale tematice în domeniul serviciilor financiare
Au fost efectuate 2 acţiuni tematice de control privind serviciile financiare prestate consumatorilor, la nivel naţional, în următoarele domenii: schimb valutar şi încheierea contractelor de credit de consum, în cazul achiziţionării de produse de la comercianţi, cu plata în rate.
În cadrul controalelor tematice desfăşurate au fost verificate 639 puncte de lucru ale operatorilor economici din domeniul financiar, aplicându-se un număr de 231 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.351.500 lei.

1.4. Acţiuni specifice
1.4.1. Comandamentul litoral 2014
Organizat în perioada 15.06 – 22.08.2014, Comandamentul şi-a concentrat atenţia asu­pra nemulţumirilor turiştilor aflaţi în va­can­ţă, dar a iniţiat şi acţiuni pre­ventive, de supraveghere a între­gului sector turistic.
În perioada menţionată, ANPC a desfă­şu­­rat pe litoral 807 acţiuni de control, pen­tru de­fi­cienţele constatate, aplicând 461 de amenzi con­­tra­­­ven­ţionale şi 89 de avertis­mente. Tota­lul amenzilor aplicate a fost de 1.176.500 lei.
Valoarea produselor oprite de la comercializare, ca urmare a deficienţelor constatate a fost de
166.320 lei.

1.4.2. Comandamentul de iarnă 2014
Organizat în perioada 15 decembrie 2014- 11 ianuarie 2015, Comandamentul de iarnă a avut drept scop atât soluţionarea plângerilor turiştilor aflaţi în staţiunile Sinaia, Buşteni, Azuga, Valea Doftanei, Cheia, Comarnic cât şi desfăşurarea de acţiuni pre­ventive de supraveghere a sectorului turistic din zonele cele mai frecventate în această perioadă.
În perioada menţionată, ANPC a controlat 58 de operatori economici, constatându-se abateri la 49 operatori economici, aplicând 13 de amenzi contraven­ţionale în valoare de 165.000 lei şi 36 de avertis­mente.
Valoarea produselor oprite de la comercializare, ca urmare a deficienţelor constatate a fost de 6.111 lei.

1.5. Petiţiile consumatorilor şi ale asociaţiilor acestora
La nivel naţional s-au înregistrat un număr de 67.270 petiţii privind conformitatea şi securitatea produselor şi serviciilor.

O atenție deosebită ANPC a acordat plângerilor consumatorilor privind serviciile financiare, mai ales ca urmare a efectelor crizei financiar-economice şi impactul financiar foarte puternic asupra consumatorilor atunci când le sunt încălcate drepturile.
Pe parcursul anului 2014 s-au înregistrat:
8580 reclamaţii, 50% dintre ele fiind întemeiate;
au fost încheiate 407 Procese Verbale de Constatare a Contraventiei, cu amenzi in valoare totala de 3.239.000 lei. Din totalul de 407 de procese verbale de constatare a contraventiei, 100 dintre acestea au fost contestate in instanta.
ANPC in actiunile de cercetare a reclamatiilor, a restituit consumatorilor sume in valoare de 1.250.596,13 lei, 60.238,76 Euro și 23.191,99 CHF

În ceea ce priveşte clauzele abuzive, în anul 2014 s-au înregistrat 1993 de petiții pe acest subiect din care au fost trimise instanțelor de judecată 23 de clauze posibil abuzive și au fost întocmite 69 de procese verbale de constatate a contravenției

Potrivit raportului ANPC, în regiunea Bucureşti – Ilfov s-au înregistrat 32% dintre petiţii, cele mai multe de la nivel naţional.

1.5.4. Despăgubiri acordate consumatorilor
Unul dintre obiectivele ANPC pentru asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor este acela de acordare de despăgubiri consumatorilor ca urmare a soluţionării ca întemeiate a petiţiilor acestora. In anul 2014, despăguibirile acordate consumatorilor au fost de 6.845.415 lei (cca 1,542 milioane de euro).

1.5.5. Petiţiile înregistrate la sediul central al ANPC

La sediul central al ANPC a fost înregistrat un număr de 5656 petiţii, astfel: domeniul financiar-bancar 3281, prestări servicii 1.575, produse nealimentare 611, produse alimentare 174, alte segmente 15.

Raportul integral privind activitatea ANPC în 2014 AICI.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button